Home

Nieuws 3 reacties

‘Meer controle mest zorgt voor betere naleving’

Meer controles op de naleving van mestwetgeving zal leiden tot minder fraude en een effectiever beleid. Dat zegt Gerben Maij, plaatsvervangend hoofdinspecteur afdeling Toezichtuitvoering plant & natuur van de NVWA, tijdens een gesprek in de Tweede Kamer.

Of extra controle de enige effectieve maatregel is tegen mestfraude, is aan de staatssecretaris, zegt Maij.

NVWA heeft in 2016 ruim 4.000 controles gedaan op het gebied van mestfraude. Hiervan was een kwart niet in orde. Maij zegt in reactie op vragen van SP-Kamerlid Frank Futselaar dat met het huidige budget alle controles in het kader van toezicht kunnen worden uitgevoerd. Bij signalen van grote fraudegevallen wordt met het openbaar ministerie overlegd welke gevallen wel en niet worden opgepakt.

‘Druk op mestbank moet worden verlicht’

Fred Stouthart van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant benadrukt dat met alleen extra handhaving en toezicht het probleem niet zal worden opgelost. “De druk op de mestmarkt moet worden verlicht, om het probleem van mestfraude op te lossen”, zegt hij. Hij noemt toezicht het slotstuk van het beleid. “Als het beleid ruimte geeft om te frauderen, loop je met controle altijd achter de feiten aan”, vindt hij. Stouthart pleit net als Brabants gedeputeerde Annemarie Spierings voor een ander mestbeleid.

Jaap Uenk van Cumela onderschrijft de visie van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf dat met meer controles op mesttransporten de naleving van het beleid zal verbeteren. Nu wordt slechts 0,01% van de mesttransporten gecontroleerd. Cumela is ook voor meer controle.

Laatste reacties

 • John*

  mestwetgeving is volledig voor de kwaliteit van de het grond- en oppervlaktewater, verleg de controles daarheen. Als je voor straf geen mest meer toe mag dienen omdat je te veel op het land gebracht hebt kijk je echt wel uit met mestfraude.. De mestwetgeving is nu een papieren draak, de producenten leggen verantwoording af en de gebruikers worden niet gecontroleerd op de toepassing. Bij wijze van spreken kan alle mest die op 40 hectare toegediend zou mogen worden op een hectare gebracht worden.

 • kuiken007

  cumela zegt we maken het niet leuker maar ook zeker niet makkelijker
  hoe moeilijker hoe duurder hoe beter de marge!!!!

 • Bolder01

  Het is meer bedoeld om de boer op kosten te jagen..EN NOG MEER om banen te creeren voor het klote volk wat niet wil werken of vuile handen wil krijgen Dit volk ( persomen ) voegt niks toe aan de economie maar ze houden ze zo wel bezich..?

Of registreer je om te kunnen reageren.