Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

‘Meer controle mest zorgt voor betere naleving’

Meer controles op de naleving van mestwetgeving zal leiden tot minder fraude en een effectiever beleid. Dat zegt Gerben Maij, plaatsvervangend hoofdinspecteur afdeling Toezichtuitvoering plant & natuur van de NVWA, tijdens een gesprek in de Tweede Kamer.

Of extra controle de enige effectieve maatregel is tegen mestfraude, is aan de staatssecretaris, zegt Maij.

NVWA heeft in 2016 ruim 4.000 controles gedaan op het gebied van mestfraude. Hiervan was een kwart niet in orde. Maij zegt in reactie op vragen van SP-Kamerlid Frank Futselaar dat met het huidige budget alle controles in het kader van toezicht kunnen worden uitgevoerd. Bij signalen van grote fraudegevallen wordt met het openbaar ministerie overlegd welke gevallen wel en niet worden opgepakt.

‘Druk op mestbank moet worden verlicht’

Fred Stouthart van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant benadrukt dat met alleen extra handhaving en toezicht het probleem niet zal worden opgelost. “De druk op de mestmarkt moet worden verlicht, om het probleem van mestfraude op te lossen”, zegt hij. Hij noemt toezicht het slotstuk van het beleid. “Als het beleid ruimte geeft om te frauderen, loop je met controle altijd achter de feiten aan”, vindt hij. Stouthart pleit net als Brabants gedeputeerde Annemarie Spierings voor een ander mestbeleid.

Jaap Uenk van Cumela onderschrijft de visie van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf dat met meer controles op mesttransporten de naleving van het beleid zal verbeteren. Nu wordt slechts 0,01% van de mesttransporten gecontroleerd. Cumela is ook voor meer controle.

Beheer
WP Admin