Home

Nieuws 3 reacties

Kamer akkoord met nieuw stelsel diergezondheidsfonds

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de nieuwe systematiek voor het opleggen van heffingen voor het Diergezondheidsfonds. Het ministerie gaat voortaan zelf heffingen opleggen.

Het voorstel van GroenLinks om via het Diergezondheidsfonds ook mensen te compenseren die ziek zijn geworden van dierziekten, haalde geen meerderheid. Alleen GroenLinks, SP, 50Plus en Partij voor de Dieren stemden voor het voorstel. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) liet voorafgaande aan de stemmingen weten dat hier juridisch haken en ogen aan zitten.

Onderbouwing ontbreekt

Voor het vaststellen van het heffingbedrag aan veehouders moet een onderbouwing zijn. Voor de maatregelen op het gebied van preventie of bestrijding van dierziekten en zoönosen kan de onderbouwing worden gegeven. Maar voor een onverplichte tegemoetkoming aan patiënten is dit geen zelfsprekenheid, aldus Van Dam. Hij voegt er aan toe dat bij een dergelijke tegemoetkoming het vooral zal gaan om het tonen van medeleven naar de slachtoffers en niet om het vergoeden van schade waar de overheid of individuele veehouders voor verantwoordelijk zijn omdat ze verkeerd gehandeld hebben. “Dat de overheid besluit tot een onverplichte tegemoetkoming voor slachtoffers van een zoönose maakt nog niet dat het dan ook gerechtvaardigd is om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij houders van dieren via de diergezondheidsheffing, zonder duidelijkheid over het oorzakelijk verband en de toerekenbaarheid”, aldus Van Dam. Hij ziet op dit vlak meer in maatwerk boven een structurele voorziening, waarbij het bedrijfsleven en de overheid samen overleggen of een tegemoetkoming van slachtoffers van zoönosen aan de orde is en hoe dit gefinancierd wordt.

Ministerie gaat zelf heffen

De aanpassing van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren is nodig in verband met het opheffen van de productschappen, waardoor het ministerie voortaan heffingen moet kunnen opleggen aan veehouders voor de financiering van dierziektebestrijding.

De Kamer stemde ook in met een motie van VVD, CDA en PVV die de regering vraagt om de werkelijke uitgaven bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten inzichtelijker te maken.

Laatste reacties

 • chila

  da`s nie zo mooi ! Als ambtenaren weer met ons geld rondstrooien tijdens een uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Draaiboeken kloppen niet , afzet van geënt is niet geregeld . Hopelijk krijgen we voorlopig geen uitbraak.

 • Marco22

  Een grote pot met boerengeld maken,waar anderen leuke dingen meegaan doen.

 • zon

  Feitelijk gewoon een wurgheffing om de boeren nog meer tegen te werken.
  Wat ik begrijp uit eerdere berichtgevingen komt het bij een gezinsbedrijf al gauw aan een bedrag per jaar waar je ook een mooie luxe auto voor kunt kopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.