Home

Nieuws 2 reacties

BOR: geen duidelijke onderbouwing mestfraude

Er is geen duidelijke onderbouwing voor de bijdrage van mestfraude aan de hoge stikstofconcentratie in het zuidelijk zandgebied.

Dat blijkt uit onderzoek naar de meststoffenevaluatie van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) door het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR), op verzoek van de Tweede Kamer.

PBL stelde in het rapport dat mestfraude in het zuidelijk zandgebied mogelijk een verklaring is voor de overschrijding van de stikstofnorm van 50 milligram per liter grondwater met ongeveer 30 milligram. Bewijzen zijn hier volgens BOR niet voor.

Wel verklaringen voor verhoogde nitraatconcentraties

BOR onderzocht deze constatering aan de hand van een literatuuronderzoek. BOR constateert dat er in de onderliggende rapporten wel verklaringen worden gegeven voor de verhoogde nitraatconcentraties in het zuidelijk zandgebied. Deze bestaan uit een sterke na-ijling van de nitraatconcentratie uit het verleden, verschil in grondwatertrappen en grondsoorten en het relatief kleine aandeel grasland in het gebied. Bovendien is het aandeel akkerbouw in het gebied toegenomen, waardoor het aandeel uitspoeling van gevoelige gronden is toegenomen.

Geen aanwijzingen voor mestfraude

In de twaalf onderliggende rapporten van de meststoffenevaluatie heeft BOR geen concrete aanwijzingen gevonden voor mestfraude in het zuidelijk zandgebied. Ook blijkt dat de omvang van de fraude volgens de onderzoeken niet in beeld te brengen is. Rapporten baseren zich op getallen die in 2014 door een LTO-bestuurder zijn genoemd, maar waarbij ook een onderbouwing ontbrak.

Deze visie wordt gedeeld door het ministerie. Ook cijfers over het aantal veroordelingen rondom mestfraude ontbreken en is niet bekend of er sprake is van bewuste of onbewuste fraude door bijvoorbeeld verkeerd ingevulde of ontbrekende formulieren.

PBL publiceert onderbouwing

Hoewel er ten tijde van publicatie van de evaluatie meststoffenwet 2016 in maart geen onderbouwing voor de rol van mestfraude was, heeft PBL begin deze maand een onderbouwing gepubliceerd. Dit rapport heeft BOR niet beoordeeld.

In de analyse wordt rekening gehouden met de onzekerheden in de uitgangspunten die gebruikt zijn bij de berekeningen voor het vaststellen van de overbenutting van de gebruiksnormen in het zuiden. Daarmee wordt het aandeel onverklaarbare overschrijding van de normen fors verlaagd naar 4% voor stikstof en 8% voor fosfaat, als rekening wordt gehouden met onzekerheden rondom dieraantallen, excreties per dier en stikstof/fosfaatverhouding in de mest. Als hier geen rekening mee wordt gehouden is 28% N en 29% van de P-overschrijding onverklaarbaar. “Het niet verklaarbare deel is een mogelijke indicatie van fraude”, aldus PBL.

Laatste reacties

  • Tinus1

    Dus als er iets gebeurt dat men niet kan verklaren in de natuur is het fraude? ?
    Dikke van Dale geeft toch een andere betekenis voor fraude.

  • wienbemelmans

    is het gemakkelijkste zal de boer wel gedaan hebben , ik lees steeds meer van fraude door de hogere heren ook in de politiek zoek dat eens uit ipv in de doofpot

Of registreer je om te kunnen reageren.