Home

Nieuws 10 reacties

Waternormen in natuur soms soepeler dan bij landbouw

In meerdere natuurgebieden en grondwaterwingebieden gelden hogere stikstofnormen dan in landbouwgebieden.

Dat blijkt uit een studie van het Mesdagfonds. Waterschappen hebben zelf de mogelijkheid om normen voor stikstof en fosfaat vast te stellen, mits hier een wetenschappelijke onderbouwing voor is. Het Mesdagfonds vindt deze verschillende normstellingen onrechtmatig en roept de politiek op om zich uit te spreken of zij vindt dat er verschillende ecologische doelen gesteld mogen worden in landbouw- en in natuurgebieden.

Overschrijding stopt langs werkgebied waterschappen

Geesje Rotgers onderzocht voor het Mesdagfonds de waternormen die waterschappen stellen voor oppervlaktewater. Ze concludeert dat de normen in sommige gebieden, bijvoorbeeld een Natura 2000- en waterwingebied onder de rook van Amsterdam, veel minder streng zijn dan in het agrarisch gebied. In de provincie Zeeland is de fosfaatnorm gecorrigeerd voor achtergrondconcentratie als gevolg van kwel, terwijl omliggende waterschappen dat niet hebben gedaan. Hierdoor lijkt de overschrijding van normen abrupt te stoppen langs de werkgebieden van de waterschappen.

Onderbouwing ontbreekt

In totaal zijn in dertien Natura 2000-gebieden en veertig andere natuur-, recreatie- of waterwingebieden de normen soepeler dan de standaard norm volgens de Kaderrichtlijn Water. Een wetenschappelijke onderbouwing hiervoor ontbreekt volgens de onderzoeker.

Variabele normen

Hans van Grinsven, projectleider van de evaluatie meststoffenwet van het Planbureau voor de Leefomgeving, erkent dat er variabele normen zijn. “Ongeveer 80% van de normen wijken niet af van de standaardnorm, in 15% van de gevallen is de norm soepeler dan de standaardnorm, in 5% van de gevallen is deze strenger. Het vaststellen van de normen is een zorgvuldig proces waarbij de normen worden vastgesteld door waterschapsbestuurders, inclusief de landbouw, waarna de provincies ze goedkeuren”, legt hij uit. De hogere normen kunnen bijvoorbeeld ingevoerd zijn om geen problemen met algen te krijgen bij drinkwaterwinning.

Politici reageren verbaasd op de verschillende normen die worden gesteld. “Je mag er toch vanuit gaan dat natuurgebieden en drinkwaterwingebieden extra beschermd worden en dat daar toch geen soepelere normen gelden?”, vraagt Carla Dik-Faber (ChristenUnie) zich af.

Laatste reacties

 • Gijs Gans

  de waarheid komt vanzelf ant ligt

 • farmerbn

  Schandalig dat boeren in het waterschapsbestuur dit niet naar buiten brengen. Zij zitten waarschijnlijk te lekker op het pluche. LTO zit te slapen. Rotgers voor minister van Landbouw.

 • edke

  Dit is toch niet te geloven

 • Koos

  @farmerbn: LTO wordt toch nergens genoemd? vanwaar dat zij van jou de schuld krijgen? Of lag je zelf ook te slapen en geef je met een slaapdronken kop de eerste de beste de schuld hiervan.

 • zon

  @koos,
  Ik weet het niet zeker maar de LTO heeft volgens mij een vaste zetel binnen het waterschap.

 • koestal

  De boeren worden steeds genaaid door allerlei regels ,die gebaseerd zijn op aannames

 • melkveehouder .

  @farmerbn. Dit is al jaren zo. Er komen geen boeren in waterschapsbesturen die niet mee papagaaien met de voorkeur van een bepaalde politieke partij. En dat is niet Groen Links................. en niet in het belang van de boeren.

 • agratax(1)

  Hier lijkt mij sprake van meten met twee maten. Dat de boerenleden in het Waterschapsbestuur niet naar buiten komen met deze twee maten komt denk in door de gewiekstheid van de mensen die deze soepelere eisen maken en verdedigen. Laten we wel zijn een goede verkoper smeert je alles aan je bent nog blij ook. Dat de landbouw in Nederland gezien wordt als een vervuilende en vuile bedrijfstak moet duidelijk zijn. Wie doen naast de ondernemers het werk, buitenlanders, wie moet steeds het veld ruimen voor de grachtengordel hobby? De boer en zijn gezin. Als dit twee sporen beleid klopt, kan ik niet anders concluderen dat hier de hand van de natuur lobby achter zit.

 • JKr

  Dit heet oplichten, en moet voor gestraft worden.

 • Duurzaamagro

  Je hoort volgens de Nitraatrichtlijn voorschriften te stellen om te zorgen dat de mestgift is afgestemd op de behoeften van het gewas. In het milieubeleid kun je vervolgens zo nodig (extra) milieubeschermende maatregelen treffen (Deltaplan agrarisch waterbeheer enzovoort). Bijvoorbeeld omdat je naast een grondwatergebied boert. Niks mis mee.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.