Home

Nieuws

Rapport bepleit EU-aanpak bodembescherming

De Europese bodem moet worden beschermd tegen erosie en verlies van koolstof. Op dit moment is er geen samenhangend Europees beleid dat de bodem afdoende beschermd.

Dat stellen onderzoekers van Wageningen Universiteit en de universiteiten van Aarhus en Cordoba in een rapport dat is gemaakt op verzoek van de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

Verdergaande verstedelijking, intensivering van de landbouw en landverlating zijn belangrijke oorzaken van bodemverschraling. Bij de intensivering van de landbouw wordt ook het toenemend gebruik van zware machines genoemd als veroorzaker van bodemverslechtering. Toenemend machinegebruik heeft te maken met schaalvergroting en het beperken van arbeidskosten.

Bedreigingen

De onderzoekers schetsen een aantal bedreigingen die verdere verschraling van de bodem kunnen veroorzaken. Ze noemen onder andere de ontwatering van veengebieden, de uitbreiding van de landbouw in gebieden die door klimaatverandering geschikt worden voor cultivatie en het onttrekken van productieve landbouwgronden voor niet-agrarische functies.

Veengebieden en extensief grasland houden veel koolstof vast in de bodem en dragen daardoor bij aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. ‘De bescherming van deze bodems en koolstofvoorraden is van levensbelang in het licht van de beperking van de klimaatverandering, het behoud van de biodiversiteit (zowel boven als onder de grond), het reguleren van de waterkringkloop en de bescherming tegen watererosie’, zo staat in het rapport.

Verstedelijking

Het rapport stelt dat ironisch genoeg juist de beste landbouwgronden het eerst ten offer vallen aan verstedelijking. Dat is logisch, omdat nederzettingen van oudsher ontstonden bij goede landbouwgronden. Het voornemen om in 2050 geen grond meer aan de voedselproductie te onttrekken zorgt niet voor een gevoel van urgentie, zo is in het rapport te lezen.

De onderzoekers stellen dat verschraling van de bodem in ongeveer 22% van de Europese gronden speelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.