Home

Nieuws

GS Gelderland komt met Agenda Vitaal Platteland

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland heeft de eerste Agenda Vitaal Platteland vastgesteld.

Hiermee wil het Gelders college initiatieven steunen die bijdragen aan een economisch gezond platteland.

Volgens GS zullen initiatieven, zoals emissiearme stallen, ondernemerschapsgerichte ondersteuning van boeren, natuurinclusieve landbouw en het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor boeren, bijdragen aan nieuwe economische kansen op het platteland. Deze kansen zijn nodig door de toenemende schaalvergroting in de landbouw met afnemende werkgelegenheid. De eerste voorstellen hiervoor staan in de eerste Agenda Vitaal Platteland, die GS hebben aangeboden aan Provinciale Staten (PS). In juni zal PS er een een besluit over moeten worden genomen.

Snelle ontwikkelingen

“De veranderingen in het landelijk gebied gaan razendsnel. Om ontwikkelingen te keren en kansen te benutten willen we samenwerken met veel nieuwe partijen, die zich nu op onderdelen van de plattelandseconomie richten. Op het platteland hebben we bedrijven nodig, die zich verdragen met de maatschappelijke eisen maar die ook economisch gezond zijn” zegt Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “In onze eerste Agenda staan daarvoor nieuwe kansen, waarvan ik hoop dat PS die zullen steunen.”

Afzet streekproducten professionaliseren

Naast de al genoemde voorstellen wil GS dat zaken zoals de afzet van streekproducten via boerencoöperaties wordt geprofessionaliseerd. ”De burger ziet dan waar zijn voedsel vandaan komt en de boer kan een betere prijs ontvangen”, aldus Van Dijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.