Home

Nieuws

ABN verwacht volumegroei agrarische sector

ABN Amro verwacht voor 2017 een volumegroei in de totale agrarische sector van 1,5%. Voor 2018 gaat de bank uit van een volumegroei van 1%.

Door het fosfaatreductieplan daalt de zuivelproductie, de akkerbouw profiteert van de gezondheidstrend en verhoogde vraag naar plantaardige voeding en de varkenshouderij ervaart een sterk herstel van het bedrijfsinkomen. Dat zijn enkele conclusies uit de sectorprognose voor 2017 en 2018 van ABN Amro.

Verdere stijging zuivelprijs verwacht

In de afgelopen jaren was sprake van een lage zuivelprijs. Ook in 2016 daalde de prijs aanvankelijk, maar deed herstel zijn intrede. In 2017 verwacht ABN Amro een verdere stijging van de zuivelprijs, maar een daling van de productie met circa 3%. Dit is het gevolg van het fosfaatreductieplan dat momenteel wordt uitgevoerd.

‘Voor de gehele akkerbouw geldt dat de prijzen nog onder druk blijven staan’.

EU wordt exporteur van suiker

Voor de akkerbouw geldt dat het opheffen van de suikerquota een verhoging van de productie in Europa tot gevolg zal hebben. Hierdoor wordt Europa geen importeur, maar een exporteur van suiker. Dit zorgt volgens ABN Amro voor een hogere productie en een lagere prijs. Voor de gehele akkerbouw geldt dat de prijzen nog onder druk blijven staan. Door een hogere suikerbietenproductie en goede concurrentiepositie op het gebied van aardappelen en uien zullen de volumes echter toenemen.

Risico’s Brexit

Risico’s zijn er onder meer door de Brexit. Nederland exporteert jaarlijks voor circa € 6 miljard aan landbouwproducten naar het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de export na het Brexit-referendum is gedaald als gevolg van een zwakke pond, blijft deze daling vooralsnog beperkt (-2%). Grote gevolgen worden later zichtbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.