Home

Nieuws 2 reacties

Vijf veel gemaakte fouten bij percelen opgeven

Voorkom fouten bij opgave percelen. Boerderij zet de meest gemaakte fouten op een rij.

Bij het intekenen van de percelen kunnen onbedoeld fouten ontstaan. Hieronder een lijst met vijf ‘fouten’.

1 Het perceel is niet goed ingetekend.

Oplossing: Er zijn verschillende kaartlagen in Mijn percelen, die overgenomen kunnen worden om de intekening van het perceel goed te krijgen. Met ingang van 2017 wordt per perceel aangegeven of er ruimte is binnen de topografische grens en waar de grens overschreden wordt. Groene vlaggetjes geven aan welke stukken toegevoegd kunnen worden aan het perceel. Rode vlaggetjes geven aan welke stukken buiten het topografisch perceel vallen en ‘afgeknipt’ kunnen worden.

In het wijzigingsscherm voor percelen wordt aangegeven waar ruimte is binnen perceelsgrenzen (3) en waar buiten de grens is getekend (2). Afbeelding: RVO.nl
In het wijzigingsscherm voor percelen wordt aangegeven waar ruimte is binnen perceelsgrenzen (3) en waar buiten de grens is getekend (2). Afbeelding: RVO.nl

2 Er wordt een onjuiste gewascode gebruikt.

Oplossing: Kies de juiste gewascode. Als het gewas niet specifiek in de lijst staat, moet de best passende gewascode gekozen worden volgens RVO. Er is een aantal gewascodes veranderd per 1-1-2017. Deze gewascodes moeten aangepast worden door de relatie zelf.

Dit artikel is een onderdeel van meerdere verhalen over de Gecombineerde opgave. Bekijk alle artikelen.

3 Er is een einddatum ingevuld, terwijl het perceel ook na de einddatum in gebruik is.

Oplossing: Geen einddatum invullen. Die is niet bedoeld om het einde van een teelt aan te geven. De einddatum is alleen bedoeld om aan te geven dat een perceel na die datum niet meer in gebruik is.

4 Perceel uit gebruik, maar geen einddatum ingevuld.

Oplossing: Alsnog zo snel mogelijk de einddatum invullen. Dat maakt het ook voor de eigenaar of nieuwe gebruiker mogelijk om het perceel op te geven zonder dat er een melding verschijnt dat een perceel dubbel is geclaimd.

5 Andere gewascode ingevoerd zonder aanpassing begindatum.

Oplossing: Als in 2017 tarwe geteeld wordt op een perceel dat al 10 jaar opgegeven wordt, en waar in 2016 suikerbieten stonden, dan moet de begindatum 1-1-2017 ingevuld worden. Anders zou ook voor 2016 alsnog tarwe geregistreerd worden. Let op: Vanaf begin april wordt de ingangsdatum vanzelf aangepast naar 1-1-2017 bij wijzigingen.

Op de site van uitvoeringsorganisatie RVO.nl staat meer informatie over percelen registreren, inclusief een handleiding.

Laatste reacties

  • hoevedako

    Denken in Den Haag wel heel simplisties. Geven je een boete van 26% korting op je aanvraag, maar geven niet aan waarvoor en wat je moet doen om bij de nieuwe opgaaf voor 2017 niet dezelfde fouten te maken. Nee je moet maar hopen dat het bezwaarschrift over 2 jaar is afgehandeld en of je dus niet ieder jaar gekort wordt met 26% omdat de heren in Den Haag het veel beter weten dan jij. Dus schaf alle subsidies af, dan zijn wij ook verlost van deze zakkenvullers, want die zijn dan ook overbodig.

  • kenmvdwind

    Ik vraag me altijd af of wij de enige zijn.... Niet dus. Een stuk land waar de koeien gras eten wordt afgekeurd door RVO. Je staat gewoon met je rug tegen de muur.

Of registreer je om te kunnen reageren.