Home

Nieuws

Lidstaten verdeeld over inkomens- en plattelandssteun in nieuw GLB

Europese lidstaten zijn verdeeld over de verdeling van het budget tussen de directe inkomenssteun en het plattelandsbeleid. Dat blijkt tijdens de Europese Raad van landbouwministers, waar gesproken is over het nieuwe Europees landbouwbeleid voor na 2020.

Lidstaten zijn het erover eens dat het systeem van verdeling van budget tussen de eerste pijler (directe inkomenssteun) en de tweede pijler (plattelandsbeleid) effectief is.

Tijdens het debat tussen de landbouwministers blijkt dat een deel van de lidstaten het budget graag meer wil verschuiven van inkomenssteun naar plattelandsbeleid, om hiermee meer aandacht te kunnen schenken aan de leefbaarheid van het platteland. Andere lidstaten willen juist de directe inkomenssteun voor boeren niet verlagen en pleiten voor een gelijke toeslag voor boeren in alle lidstaten, om zo tot een gelijk speelveld te komen.

‘Fors minder budget beschikbaar’

Eurocommissaris Phil Hogan van landbouw wil nog geen standpunt innemen over de verdeling van budget. “We moeten niet vergeten dat het totale landbouwbudget behoorlijk onder druk staat. Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk is er fors minder budget beschikbaar. Bovendien zijn er in de EU tal van beleidsterreinen die ook aanspraak willen maken op het Europese budget”, zegt hij, doelend op onder andere de vluchtelingencrisis.

Dat het nieuwe GLB moet vereenvoudigen ten opzichte van het huidige stelsel, staat voor Hogan als een paal boven water. “Met het huidige stelsel is zoveel onderhandeld, dat het heel ingewikkeld is geworden. Ik kan geen land noemen dat blij is met het huidige stelsel”, zegt Hogan.

Of registreer je om te kunnen reageren.