Home

Nieuws

300 hectare met hoger waterpeil voor Friese weidevogels

In Friesland krijgt ruim 300 hectare aan agrarische percelen dit voorjaar een hoger waterpeil. Hierdoor kunnen vogels als grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs gemakkelijker wormen vinden.

Met de genoemde 300 hectare wordt de nagestreefde vernatting ruim gehaald met 6% in de zogeheten weidevogelmozaïeken, het streefgetal is minimaal 1% vernatting in de zogeheten weidevogelmozaïeken. Dat concludeert het Kollektivenberied Fryslân (KBF), een samenwerking van zeven agrarische collectieven in de provincie.

De ruim 800 boeren in Friesland die onder het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aan weidevogelbeheer doen, zorgen er met een hoger waterpeil voor dat het land drassig wordt. De boeren zijn samen met honderden vrijwilligers druk om het land geschikt te maken voor de komst van de weidevogels en deze te registreren. Naast het verhogen van het waterpeil, hebben ze ook ruim 50 plasdrasgebieden verdeeld over de provincie aangelegd.

Alle belanghebbenden in het gebied die aan hetzelfde peilvak grenzen, moeten instemmen met een verhoogd waterpeil. Vervolgens kan Wetterskip Fryslân een vergunning voor een bepaalde periode afgeven. Het slootwater staat van 1 februari tot 15 juni 20 tot 30 centimeter hoger.

De meeste boeren die aan weidevogelbeheer doen combineren een hoger waterpeil met plasdras, omliggend kruidenrijk grasland, uitgesteld maaien en legselbeheer. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding. Een andere maatregel is het grasland pas na 15 juni of later te maaien, zodat kuikens de tijd krijgen om in het (lange) gras op te groeien en te schuilen. Verder laten de agrariërs die aan weidevogelbeheer doen stroken gras staan waarin kuikens kunnen vluchten, en maaien ze ruim om nesten heen. Verder doen ze aan nestbescherming. Dit pakket aan maatregelen geeft weidevogels goede kansen om te broeden en kuikens groot te brengen, aldus KBF.

Of registreer je om te kunnen reageren.