Koeien in de wei bij het natuurgebied It Fryske Gea. - Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Fries agrarisch collectief krijgt ton voor plan landelijk gebied

Het agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden krijgt 140.000 euro van de provincie Friesland. Dit om een plan op te stellen voor de herinrichting van het landelijk gebied.

De provincie wil met deze proef kijken of plannen vanuit de samenleving kunnen meehelpen bij het halen van de doelen van het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). Het project loopt samen met eenzelfde proef van de provincie Groningen.

Noardlike Fryske Wâlden gaat nu een methode ontwikkelen om zowel aan de wensen van de boeren als aan de eisen die aan de natuur worden gesteld te voldoen. “Wat zijn de mogelijkheden, wat willen de agrariërs en hoe kunnen ze bijdragen aan de doelen van het FPLG?”, stelt gedeputeerde Femke Wiersma (BBB) over de subsidie aan het collectief.

Andere partijen bij plannen betrekken

Bij het collectief zijn achthonderd boeren aangesloten, ongeveer 80 procent van de agrariërs in het gebied. Noardlike Fryske Wâlden zit in het noordoosten van Friesland. Het zit rond de dorpen Buitenpost, Kollum, Damwoude en Eastermar.

Mocht het collectief met een goed plan komen voor het landelijk gebied, dan wil de provincie dit ook in andere Friese regio’s stimuleren. Het is volgens Wiersma van belang dat de ideeën “van onderop” komen. Wiersma wil dat ook andere partijen, behalve boerenorganisaties, bij de plannen worden betrokken.

Beheer
WP Admin