Home

Nieuws 19 reacties

Calon: LTO moet samenwerken met andere organisaties

LTO Nederland moet meer een netwerkorganisatie worden en samen met andere partijen de belangen van boeren behartigen. Dat vindt kersverse LTO-voorzitter Marc Calon.

Tijdens zijn toespraak tijdens een LTO-netwerkbijeenkomst in Den Haag sprak Calon over het belang van samenwerking. “We moeten samen optrekken met onder meer het Interprovinciaal Overleg IPO en de Nationale Landschappen, maar ook met Natuur en Milieu. De tijd dat we konden zeggen: jullie snappen het niet, luister eens goed, we leggen het nog een keer uit, is echt voorbij. We moeten het samen doen. We moeten beter luisteren naar andere organisaties en samen optrekken”, zegt Calon. Als voorbeeld noemt hij het dossier rondom de trekkers, waarin al wordt samengewerkt met andere organisaties.

'De tijd dat we konden zeggen: jullie snappen het niet, luister eens goed, die is echt voorbij. We moeten het samen doen'

De keuze voor meer samenwerking betekent volgens Calon een cultuurverandering binnen LTO, waar naast de samenwerking met andere organisaties ook wordt gewerkt aan een nieuwe interne structuur.

Van Dam pleit ook voor samenwerking

De visie van Calon sluit naadloos aan op de oproep die staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken deed tijdens de bijeenkomst. "De Nederlandse agrosector kan koploper blijven, als we dat willen. Maar dat kan alleen als we het samen doen. Boeren en tuinders kunnen het niet alleen. De voedselverwerkende industrie kan het niet alleen. Onderzoekers en uitvinders kunnen het niet alleen. We zullen samen moeten optrekken: boeren, tuinders, voedselindustrie, supermarkten, horeca, kennisinstellingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en de overheid", aldus Van Dam.

Sector moet niet tornen aan kwaliteitseisen

Van Dam en Calon prijzen de positie van de Nederlandse agrosector. “Nederland is een grote exporteur van landbouwproducten. Dat is niet omdat we rotzooi produceren, maar omdat we een kwalitatief heel goed product maken”, zegt Calon. Hij ervaart wel dat het voldoen aan hoge technische en kwaliteitseisen alleen niet voldoende is. “De Nederlandse consument is hoog opgeleid en heeft niet alleen technische eisen, maar stelt ook ethische en immateriële eisen. Dat is niet altijd leuk, maar daaraan moeten we wel voldoen”, vindt Calon.

'We moeten als sector zelf zorgen dat de kwaliteit goed is en geen genade hebben voor rommelaars'

Hij benadrukt dat hierbij niet mag worden getornd aan de kwaliteitseisen. “Op het gebied van kwaliteit moeten we zero tolerance hebben. We moeten de kwaliteit niet laten afhangen van organisaties die als een politieagent controleren. We moeten als sector zelf zorgen dat de kwaliteit goed is en geen genade hebben voor rommelaars”, vindt Calon.

Laatste reacties

 • .....


  Calon zit steeds naar de sector te wijzen maar waar kunnen we hem over een jaar op afrekenen?

 • ...............

  Als je met 1 vinger wijst dan wijzen er nog 4 naar je zelf.

 • gjh

  hij laat nu de moed al zakken. Zou ik ook doen van deze hopeloze organisatie !! Begint nu al uit zijn nek te praten

 • moi !

  Daar zit wel iets in!

 • Noordam2

  De kwaliteit van de agrarische producten is van een hoog niveau en de consument zou daar blij mee moeten zijn. Verder zegt Calon, we moeten luisteren naar anderen. het belangrijkste wat hij daarbij vergeet te zeggen dat anderen ook naar ons moeten luisteren, ons de ruimte moeten geven dat prachtige product te produceren. Echt weer zo'n politiek correct stuk waar we in Nederland aan kapot gaan. Als wij alleen mogen luisteren gaat het van kwaad tot erger en dat geeft heel veel ergernis en is een schaduw over onze arbeidsvreugde. Het moet van twee kanten komen. Denk daar eens aan Calon!!!!!!!!!!!

 • haj146

  gelukkig ben ik geen lid meer van deze club. Het is al bijna zo dat je als agrarier niks meer te vertellen hebt over je eigen bedrijfsvoering. Ga je dan ook nog met dergelijke clubs samenwerken is het hek van de dam en einde landbouw.
  Z'n politiek kleur blijkt maar weer eens. triest

 • leo,s vriend

  gjh, draag je ook nog eens wat constructiefs bij of kan je alleen afkraken ?

 • hietkamp

  Ook de samenwerking op zoeken met andere agrarische organisaties

 • farmerbn

  Je kunt alleen samenwerken met organisaties die samen met jouw vooruit willen. LTO moet niet gaan samenwerken met organisaties die de landbouw weg willen hebben en de boeren kapot willen maken. Ga samenwerken met landbouwbedrijfsleven zoals melkfabrieken, banken, chemische industrie, veeartsen, suikerfabrieken, mestafzetorganisaties enz maar nooit met wakker dier, natuurmonumenten en pvdd. Heulen met de vijand; gaat slecht aflopen.

 • Jan van Leeuwen

  Ik ben het eens met Marc Calon. Onze boomkwekerijsector werkt met iedereen samen, waar we verder mee komen richting een Groen Nederland. Als de producent zijn klant niet kent wordt het niets, en dan helpt het om vrienden te maken, die dat misschien niet waren. Dan krijg je vrienden, die ook vóór je gaan staan, als dat nodig is en dat help. Kijk ook buiten je erf rond en leer het onbekende te eten, dat biedt kansen. Laat anderen mede vertellen, dat je het goed doet.

 • alco1

  Ze laten al zo lang hun oren hangen naar anderen.
  Dus er veranderd niet veel.

 • Schaap1975

  Het is echt niet te geloven met extremisten gaan samenwerken, sorrie hoor. Ik had Calon echt hoger ingeschat. Je moet ergens voor staan, en ja JE MOET je achterban vertegenwoordigen. Als deze partijen reeel zouden zijn zou je er mee kunnen overleggen. Dit zijn ze niet en daarom moet je hier niet mee willen overleggen. Je maakt het echt veel slechter omdat je ze steeds meer info geeft over de sectoren. Daarnaast moet je niet bijna elke dag met je kop in de krant willen komen, je zal zeer hard en goed je best moeten doen om deze club weer op de rit te kunnen krijgen.
  En da

 • Schaap1975

  @ janvanleeuwen54@gmail.com volgens mij vergeet je echt dat je totaal verschillende sectoren met elkaar aan het vergelijken bent. Er zit een zeer groot verschil tussen boomkwekerijen en de veesectoren. Bij de dieren zit veel meer emotie, aaibaarheidsfactor, producent van meststoffen. Als je dit met elkaar gaat vergelijken ben je appels met sla aan het vergelijken.

 • koestal

  Dan niet met Wakker Dier !!

 • PIETER123

  Is net als de politiek eerst niet luisteren naar leden die zich netjes aan de wet houden.
  Stappen over naar partijen waar leden er nog toe doen en nu weer dit uitgebroken vee weer achter het hek zetten om vervolgen het beleid van de overheid weer te polijsten.

 • info389

  Mooie kans voor LTO om te laten zien hoe ze binnekort met de sectorale belangenbehartiger voor de Varkenshouderij (POV) kunnen gaan samenwerken.
  Steek daar volop energie in ipv met partijen die al gesteund met publiek geld , ons liever kwijt dan rijk zijn....

 • info389

  Mooie kans voor LTO om te laten zien hoe ze binnekort met de sectorale belangenbehartiger voor de Varkenshouderij (POV) kunnen gaan samenwerken.
  Steek daar volop energie in ipv met partijen die al gesteund met publiek geld , ons liever kwijt dan rijk zijn....

 • agrieehollande

  dossier trekkers? Laat duidelijk zijn dat de individuele boer niet zit te wachten op kentekens die LTO namens Cumela promootte. Als Cumela hard wil rijden kunnen ze voor zichzelf gaan en niet heel NL mee laten betalen voor een trekker die het meest op het eigen boerenland is.

 • geen boer

  OP zich heeft ie gelijk, maar zoals hierboven reeds gezegd; je moet wel selectief zijn met wie je samenwerkt. Cynische pressiegroepen die nooit constructief zullen zijn maar altijd 'tegen' zullen zijn omdat ze nu eenmaal daarvan leven (hun hypotheken moeten ook afbetaald worden) moet je links laten liggen.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.