Home

Nieuws

Vertrouwen in agrarische sector blijft hoog

Het vertrouwen van ondernemers in de agrarische sector blijkt over heel 2017 gezien constant op een hoog niveau. De Agro Vertrouwensindex is min of meer stabiel, dat meldt Wageningen Economic Research.

De index is over de eerste negen maanden van 2017 maar met 1 punt gedaald. In het derde kwartaal van dit jaar is sprake van een minimale daling van -0,8 punten ten opzichte van een kwartaal eerder. Ondanks deze lichte daling van het agrovertrouwen in de land- en tuinbouw, blijven relatief veel ondernemers geloven in hun eigen onderneming. De index staat momenteel op bijna 18 punten, een niveau dat het laatst in 2013 werd gehaald. Toch zijn de verschillen per sector opvallend.

De Vertrouwensindex van de akkerbouw, opengrondstuinbouw en varkenshouderij blijkt gedaald. Melkveehouders, glastuinders en pluimveehouders hebben vergeleken met het tweede kwartaal van 2017 juist weer meer vertrouwen gekregen in hun onderneming. In de pluimveehouderij daalde de stemming over de huidige situatie op het bedrijf. Deze daling wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de positievere inschatting van de situatie op het bedrijf over twee tot drie jaar.

Melkveebedrijven positiefst

Bij de helft van de zes genoemde sectoren is de stemmingsindex gestegen. De huidige situatie werd in de varkenshouderij, glastuinbouw en melkveehouderij hoger ingeschat dan een kwartaal geleden. Vooral bij melkvee steeg de stemmingsindex met 7,5 punt sterk.

Bij akkerbouwers, pluimveehouders en opengrondstuinders was de stemming minder goed dan een kwartaal eerder. Vooral bij opengrondstuinbouw was de daling groot, namelijk 6 punten. In totaal is de stemmingsindex voor de land- en tuinbouw met 2 punten gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. De afgelopen drie kwartalen bevinden alle sectoren zich in de plus, als het gaat over de huidige stemming.

Middellange termijnverwachting daalt

Voor de middellange termijn zijn agrarische ondernemers minder positief. De land- en tuinbouwindex daalde met ruim 3 punten. De daling kwam vooral door een slechtere verwachting van de bedrijfssituatie op melkvee-, varkens- en akkerbouwbedrijven. De eerste twee sectoren verwachten echter niet dat dit blijvend zal zijn. Akkerbouwers zijn al langer niet al te optimistisch.

De index bij de tuinbouwsectoren is stabiel gebleven. Bij de pluimveehouderij verwacht men dat het over twee à drie jaar een stuk beter zal gaan dan op dit moment. De index is daar ruim 12 punten toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder.

Grote liquiditeitsverschillen tussen bedrijven

Hoewel geen enkel bedrijf in de opengrondstuinbouw aangeeft erg krap bij kas te zitten, is de groep die amper genoeg liquiditeiten heeft hier het hoogst van alle sectoren. Meer dan een derde van deze bedrijven geeft aan krap bij kas te zitten. Ook een kwart van de ondernemers uit de akkerbouw zegt een krappe rekening-courant-positie te hebben, 4% geeft zelfs aan erg krap te zitten.

Bij de pluimveehouderij zijn de extremen het grootst. Aan de ene kant geeft ruim 18% van de ondernemers aan erg krap in de liquide middelen te zitten. Aan de andere kant geeft de helft van de bedrijven aan juist ruim of zeer ruim bij kas te zitten. In de varkenshouderij zijn de problemen met de liquiditeit het kleinst.

Of registreer je om te kunnen reageren.