Home

Nieuws 4 reacties

Niet iedereen is blij met toelating glyfosaat

De inkt van het besluit over de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat was nog niet droog of Europarlementariër Anja Hazenkamp (Partij voor de Dieren) tekende er bezwaar tegen aan.

In de milieucommissie van het Europees Parlement stelde ze dat de Europese Commissie 500 miljoen burgers, dieren en het milieu doelbewust in gevaar brengt. Volgens haar hebben de Europese voedselveiligheidsautoriteit en nationale instanties gemanipuleerd onderzoek voor zoete koek geslikt.

Sociaaldemocraten

De sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement noemt het “schandelijk dat lidstaten niet luisteren naar de wens van het Europees Parlement om glyfosaat uit te faseren. Ze zijn bovendien doof voor meer dan een miljoen Europeanen die een petitie hebben ondertekend om glyfosaat te verbieden”, aldus ondervoorzitter Kathleen van Brempt van de sociaaldemocraten.

‘Gelukkig lieten de meeste EU-lidstaten zich niet leiden door emotie en angst’

CDA reageert blij

Het CDA reageerde blij op het besluit. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik zei dat gelukkig niet automatisch is uitgegaan van uitfasering van de werkzame stof. “Evenals het CDA lieten de meeste EU-lidstaten zich vandaag gelukkig door de onafhankelijke wetenschappelijke adviezen van EU-agentschappen EFSA en ECHA leiden, niet door emotie en angst.”

Aanvullende beoordeling Ctgb

De toelating van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat als grondstof ligt in handen van nationale toelatingsinstanties, in Nederland het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb heeft eerder in een bericht aan de staatssecretaris voor landbouw laten weten dat voor een aantal toepassingen het lange termijnrisico voor vogels en zoogdieren niet is afgedekt. Bij toelating van glyfosaathoudende middelen in Nederland zal het Ctgb daarop een aanvullende beoordeling uitvoeren.

‘Komende vijf jaar gebruiken om te werken aan alternatieven voor glyfosaat’

Reactie landbouwminister

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zegt dat het goed is dat er nu duidelijkheid is over de toelating van glyfosaat. “De komende vijf jaar moeten gebruikt worden om te werken aan alternatieven voor glyfosaat. Daar zal ik mij voor inzetten.”

De minister zegt dat de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen moet verminderen. “Het kabinet pakt deze opgave op, samen met de landbouwsector. Bij het beheersen en bestrijden van onkruid en schadelijke organismen op landbouwgewassen hebben preventieve maatregelen en duurzame, niet-chemische middelen de voorkeur. Gewasbeschermingsmiddelen vormen het sluitstuk. Veel telers werken al op deze manier.”

Laatste reacties

 • Vhouder

  ik ben wel blij

 • Zuperboer

  Hier ook blij, wat een historische blunder om dit middel volledig uit te sluiten. Daar gaan we nog veel nadeel van ondervinden, maar daar is de PvdD altijd op uit. Rustig de gangbare landbouw onmogelijk maken. Bij normaal gebruik is er naar mijn bescheiden mening niets loos en dat spreek ik over bijv. het doden van grasland (1x per 10 jaar) of een groenbemester afdoden. Er wordt heel veel veranderd in de landbouw in zeer korte tijd, zoals drijfmest verplicht in de rij op zandgronden, groenbemesters voor eind september en dan nu weer het einde van Roundup binnen afzienbare tijd. Heb het idee dat veel mensen die beslissen over dit soort zaken nog nooit klei aan de schoenen gehad hebben.

 • propalm

  <>

 • farmerbn

  Het is zeer interressant om te lezen hoeveel mensen van glyfosaat afwillen. Melkfabrieken kunnen zonder risico 'glyfosaatloze' zuivel verkopen voor een veel hogere prijs. Tenminste als die schreeuwers daadwerkelijk woord houden en die duurdere zuivel gaan kopen. Als het prijsverschil voor melkveehouders zodanig groot is ,wil geen enkele veeboer nog glyfosaat gebruiken. Iedereen blij. Maar zoals altijd wil men iets wettelijk verbieden zodat glyfosaatloze zuivel voor dezelfde lage prijs in de winkel ligt. Wederom een mercedes voor de fiatprijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.