Home

Nieuws

Meer invloed lidstaten op GLB

Lidstaten krijgen een veel belangrijkere rol bij het invullen van het nieuwe EU-landbouwbeleid. De Europese Commissie stelt de doelen en normen, waarna de lidstaten bepalen hoe deze worden gehaald.

“Een beleid van one size fits all werkt niet. Het landbouwsysteem in Finland is ook echt anders dan dat in Griekenland”, aldus EU-landbouwcommissaris Phil Hogan tijdens de presentatie van zijn plannen (zie video hieronder).

Tekst gaat verder onder de video.

 
Om de milieu- en klimaatdoelen op een zo efficiënt mogelijke manier te halen, moeten lidstaten een beleid ontwikkelen dat is aangepast aan de regionale omstandigheden op het gebied van klimaat en landbouwsysteem. Lidstaten gaan zogeheten ‘leveringsplannen’ maken om de doelen te halen, zowel voor pijler 1 (directe betalingen) als pijler 2 (plattelandsgelden). De mogelijkheden voor invulling van deze pijlers zullen ruimer worden.

De Europese Commissie blijft eindverantwoordelijk voor het beleid. “We willen dat de ambitie op klimaat- en milieugebied bij boeren hoger wordt”, zegt Hogan. Hij wil af van een systeem van regels en boetes bij het niet naleven, maar naar een systeem van betaling voor doelen die worden gehaald.

Beleid dichter bij boeren en agribusiness gemaakt

De Europese Commissie gaat de plannen van de lidstaten beoordelen en controleren of de doelstellingen worden gehaald. Hogan benadrukt dat het wel een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft; de doelen zullen Europees worden vastgesteld. Dat er meer verantwoordelijkheid bij de lidstaten komt te liggen, betekent dat het beleid dichter bij de boeren en agribusiness wordt gemaakt, legt Hogan uit. “Bij vergroeningsmaatregelen wordt de toegestane lengte van heggen niet meer in Brussel bepaald, maar lidstaten bepalen zelf welke maatregelen het meest effectief zijn”, geeft hij als voorbeeld.

Dit was een van de wensen die voortkwam uit de internetconsultatie over het GLB, waarbij 330.000 Europeanen hun visie op het landbouwbeleid gaven. Hieruit kwam ook naar voren dat ondervraagden vinden dat boeren inkomenssteun verdienen, maar ook dat er meer moet worden gedaan om milieu- en klimaatdoelen te halen.

‘Extra kansen voor boeren’

De nieuwe werkwijze moet de bureaucratie verminderen, het beleid moet beter samengaan met andere beleidsterreinen van de EU, het moet meer flexibiliteit bieden en de resultaten moeten makkelijker kunnen worden gemonitord.

Het landbouwbeleid moet ook beter zijn afgestemd op grotere uitdagingen zoals migratie, klimaat en handelsbelangen, vindt vice-president en EU-commissaris van groei en concurrentie, Jyrki Katainen. Ook moet ervoor worden gezorgd dat kennis en innovatie worden gestimuleerd. “Naast de productie van voedsel biedt dit extra kansen voor onze boeren”, aldus Katainen. Hij noemt het voorstel van het nieuwe GLB geen revolutie, maar een evolutie. “Als de wereld om ons heen verandert, moet het beleid ook veranderen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.