Home

Nieuws 1 reactie

‘Assurantiebelasting weersverzekering niet schrappen’

De assurantiebelasting voor de brede weersverzekering blijft. Met alleen steun van SP, PvdA en 50-Plus haalde SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf geen meerderheid voor zijn voorstel.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën wilde de assurantiebelasting voor de brede weersverzekering niet afschaffen. SGP wil af van de assurantiebelasting voor de weersverzekering, omdat deze ondanks de subsidiemogelijkheden op de premie nog steeds nauwelijks wordt gebruikt door boeren.
Het afschaffen van de assurantiebelasting zou de staat € 4 miljoen kosten.

Toetsingskader belastinguitgaven

Snel zegt dat de belasting op de weersverzekering niet kan worden afgeschaft, omdat dit niet voldoet aan het toetsingskader belastinguitgaven. De voorgestelde vrijstelling vertoont volgens Snel grote overlap met de subsidieregeling van het Europees landbouwbeleid, waarin 65% van de verzekeringspremie wordt gesubsidieerd.

“Als de Kamer dat nog niet voldoende vindt, kan het budget voor de regeling eenvoudig worden verhoogd”, zegt Snel. Hij vindt dat een directere manier om de regeling aantrekkelijker te maken, dan via het schrappen van de assurantiebelasting. Daarnaast zou het schrappen van de belasting concurrentieverstorend werken tussen agrarische ondernemers en andere ondernemers.

Landbouwvrijstelling btw afgeschaft

De Tweede Kamer stemde in met het voorstel om de btw-landbouwregeling af te schaffen. Alleen SGP, PVV en Forum voor Democratie waren tegen het voorstel. De btw-landbouwregeling houdt in dat boeren buiten de btw-verplichting vallen en geen btw-administratie hoeven bij te houden.

Een motie van ChristenUnie, CDA en SGP om boeren die gebruikmaken van de landbouwregeling de mogelijkheid te geven om de btw-aangifte jaarlijks te doen, werd door de indieners aangehouden. Staatssecretaris Snel benadrukte dat er al wat coulance was geboden door boeren langer de tijd te geven om aan de btw-aangifte te beginnen. Deze moet wel per kwartaal worden gedaan. Een jaarlijkse btw-aangifte zou het risico op btw-fraude vergroten. Voor ondernemers die jaarlijks minder dan € 1.883 aan btw afdragen geldt al een mogelijkheid voor een jaaropgave.

Eén reactie

  • koestal

    Ik heb nog nooit gemerkt dat de verzekeringspremie wordt gesubsidieerd,het is gewoon een dure verzekering,uitbetaling vindt alleen plaats bij een te hoog schadepercentage !

Of registreer je om te kunnen reageren.