Home

Nieuws 1 reactie

SGP'er Belder: winst voor akkerbouwer en jonge boer

Jonge boeren en akkerbouwers kunnen profijt trekken van de nieuwe afspraken over vergroening, verzekeringen en marktmacht voor boeren. Dat zegt Europarlementariër Bas Belder (ChristenUnie/SGP).

Belder deed een aantal wijzigingsvoorstellen die in het onderhandelingsproces tussen de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie overeind bleven.

Een van de door Belder ingebrachte elementen is zijn voorstel om spelt mee te laten tellen voor gewasdiversificatie, ook als ze al tarwe in het bouwplan hebben opgenomen. “Met name voor akkerbouwers op zware kleigronden kan spelt als extra optie van belang zijn”, aldus Belder.

Ruimte voor extra inkomenssteun jongeren verruimd

Daarnaast is de ruimte voor extra inkomenssteun voor jonge boeren verruimd. Tot nu toe kregen jonge boeren extra steun voor een periode van maximaal vijf jaar. Probleem was dat de datum van aanvraag leidend was, en de periode van steun afliep, vijf jaar nadat de maatschap was aangegaan. Wie later een aanvraag had gedaan, kreeg geen extra steun voor een periode van vijf jaar. Het Europees Parlement wilde dat op voorstel van Belder veranderen en dat is nu ook in de aangepaste regeling opgenomen.

Vergroeningsmaatregelen veranderd

Verder zijn de vergroeningsmaatregelen veranderd. Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden is overeind gebleven, maar de wegingsfactoren voor stikstofbindende gewassen zijn wel aangepast. Dat betekent dat een kleiner areaal vergroening nodig is om aan de verplichting te voldoen voor Europese steun.

Voorstellen van Annie Schreijer-Pierik (CDA) om gele mosterd en bladrammenas op te nemen op de lijst van vanggewassen, haalden de eindstreep niet.

Eén reactie

  • koestal

    Tot nu toe was de jonge boerensteun waardeloos door aller voorwaarden die gesteld waren aan de jonge boer

Of registreer je om te kunnen reageren.