Home

Nieuws

Secretaris-generaal EZ wil burger en bedrijf meer betrekken bij beleid

Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, wil anders gaan werken om sneller tot doelgericht overheidsbeleid te komen.

Dat schrijft hij in zijn jaarlijkse nieuwjaarsartikel in Economische Statistische Berichten (ESB). Camps wil burgers en bedrijven vaker betrekken bij beleid, om tot gezamenlijk gedragen doelen te komen.

Dynamiek en verwevenheid van samenleving

Hij wil beginnen met de inzet van concrete instrumenten en experimenten, waarbij bijsturen mogelijk is als daar noodzaak voor is. “De traditionele wijze van overheidsbeleid ontwikkelen, is niet meer in alle gevallen passend. De dynamiek en verwevenheid van onze samenleving zorgen ervoor dat eenduidige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vaak niet voorhanden zijn, terwijl burgers en bedrijven veelal zelf ook aan de publieke doelen werken. Complexe problemen kunnen effectiever opgelost worden door burgers en bedrijven erbij te betrekken, door sneller te beginnen met instrumenten gericht op expliciete doelen en door bij te sturen wanneer dat nodig is”, aldus de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.

Maarten Camps (links) en Martijn van Dam - Foto: ANP
Maarten Camps (links) en Martijn van Dam - Foto: ANP

Camps noemt de overgang naar circulaire economie en de voedselvoorziening als groot thema voor de komende jaren, naast zorg, energietransitie, en de arbeidsmarkt.

Automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Met de nieuwe werkwijze wil Camps beginnen met een experiment met zzp‘ers. Idee is dat die automatisch verzekerd worden tegen arbeidsongeschiktheid, waarbij de zelfstandigen wel de keuze hebben om nee te zeggen tegen de verzekering. “Op deze wijze kan meer geleerd worden over welke zelfstandigen als zelfredzaam gezien kunnen worden en welke als afhankelijk”, geeft Camps als voorbeeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.