Home

Nieuws 8 reacties

PBL: milieuwinst landbouw vlakt af

De inspanningen in de landbouw hebben in de afgelopen 10 jaar nauwelijks nog tot vermindering van de milieudruk geleid. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in de Balans van de Leefomgeving, die woensdagavond is gepresenteerd. Volgens het PBL staan de milieudoelstellingen onder druk.

In de afgelopen jaren zijn steeds nieuwe maatregelen en oplossingen gezocht om de landbouwproductie te laten voldoen aan de geëiste milieudoelen. Het PBL vraagt zich af of er nog veel milieuverbetering kan worden bereikt met innovatie en hightech landbouw.

Schaalvergroting

Volgens het PBL is de milieu-efficiëntie in de afgelopen jaren hand in hand gegaan met schaalvergroting. Boeren hebben op bedrijfsniveau wel verbeteringen aangebracht, maar bij elkaar opgeteld is de milieudruk van de landbouw niet of nauwelijks verminderd.

Gemeten over de laatste kwart eeuw is wel sprake van een vermindering van de milieudruk, uitgezonderd de belasting door fijn stof. De uitstoot van broeikasgassen en ammoniak is volgens het PBL sinds 2010 nog maar met enkele procenten afgenomen.

Het PBL constateert dat het fosforoverschot in de bodem met minder dan 20% is afgenomen sinds 1990. De stikstofdruk op het oppervlaktewater is in diezelfde periode met bijna 40% afgenomen. In de periode 1990-2000 is de nitraatbelasting van grondwater fors gedaald.

Bij gewasbeschermingsmiddelen ziet het PBL hetzelfde patroon. Ook daar is na een daling tot het begin van deze eeuw sprake van een zekere stagnatie.

Laatste reacties

 • tonny60

  De NMV heeft een aantal watermonsters genomen om aan te tonen dat de landbouw niet alleen veroorzaker is van vervuiling van water.IN het water bij het planbureau van de leefomgeving in den haag werd de norm voor Fosfaat 7 keer overschreden.Ze zouden zich daar eens druk om moeten maken

 • DJ-D

  Logisch de landbouw is ook niet de veroorzaker.
  Uit de steden komt veel vervuiling ook gewasbescherming. Maar de waterschappen tevens beheerder van de zuiveringen meten met 2 maten. Als er ook nog mensen geregeld worden die straks in de herfst alle blaadjes van de bomen opvangen dan ga je weer een klapper maken.

 • haj146

  Oftewel de landbouw is niet de veroorzaker. Meer bevolking auto's etc. Je hoort er niemand over. Die paar boeren zijn de schuldige....

 • fietskip

  Kortom al de zware investeringen van boeren waren nutteloos? Mag ik dan ook even een schadevergoeding van diezelfde overheid? Er waren immers varkensrechten en pluimveerechten en melkquotum om uitbreiding van aantal dieren tegen te gaan!

 • 344412

  Laten we dan maar teruggaan naar beleid 2010. Scheelt nogal in inkomen.

 • koestal

  we zijn nu op de duurzaamheids-toer om zelf te overleven,dat is ook belangrijk

 • koestal

  Steeds meer auto,s op de weg ,steeds meer vliegtuigen in de lucht ,steeds grotere rioolinstallaties die tijdens hevige regenval de troep zo op het oppervlaktewater lozen,maar daar wordt niets over gezegd ,alleen maar trappen naar boeren ,dat is al jaren een Nederlands gezelschapsspel,dan gaat de burger weer lekker vrijuit

 • Bressele-hoeve

  De doelstellingen moeten dus naar beneden worden bijgesteld.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.