Home

Nieuws 1 reactie

Strenge eisen voor nieuwe Duitse stallen op komst

De Duitse minister van Milieu, natuur en ruimtelijke ordening, Barbara Hendricks, heeft een wetsvoorstel gedaan voor de bouw van stallen. Kern van het voorstel is dat lokale overheden meer invloed krijgen op de bouw van stallen voor landbouwhuisdieren.

Veehouders die willen nieuwbouwen voor meer dan 1.500 vleesvarkens, 600 stuks rundvee, 15.000 legkippen of 30.000 slachtkuikens geldt dat zij een wijziging van het bestemmingsplan moeten aanvragen.

Daarnaast moeten boeren voldoen aan eisen op het gebied van stikstof- en fosfaatbenutting via voer en moeten stallen worden voorzien van een luchtwasser om de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof te beperken.

Maatschappelijke acceptatie behouden

Volgens Hendricks is het niet de bedoeling om de veehouderij te demoniseren. Zij vindt dat die sowieso een verandering moet doormaken om maatschappelijke acceptatie te behouden.

De minister verwacht dat haar collega Christian Schmidt, minister van landbouw, met de plannen kan instemmen. Hendricks wil dat haar voorstel nog voor de verkiezingen van volgend jaar door het parlement wordt aangenomen. Gezien de impact ervan en de wettelijke procedures is het de vraag of dat gaat lukken.

'Zware klap voor bedrijfsontwikkeling'

Bernhard Conzen, voorzitter van de Rijnse Boerenbond, noemt het wetsvoorstel een ‘zware klap’ voor de bedrijfsontwikkeling van veehouders. Secretaris van de nationale boerenbond, Bernhard Krüsken, is bang dat de maatregel vooral de kleine en middelgrote familiebedrijven treft. Volgens de boerenvoormannen is het wetsvoorstel niet meer dan verkiezingsretoriek waarbij wordt de indruk wordt gewekt dat veehouders in het buitengebied ongecontroleerd kunnen bouwen.

Eén reactie

  • Nick1983

    "voldoen aan eisen op het gebied van stikstof- en fosfaatbenutting via voer"

    Dat ... klink als BEX? Gaan ze die onzin nu int buitenland overnemen? Da kan nog leuk worden ...

Of registreer je om te kunnen reageren.