Home

Nieuws

Van Dam: PAS-maatregelen lossen stikstofproblematiek op

De maatregelen die zijn afgesproken in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) lossen de stikstofproblematiek voldoende op. Dat zegt Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, in reactie op Kamervragen van Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren.

Wassenberg vroeg de staatssecretaris om een reactie op het standpunt van Ecoloog Arnold van den Burg, die vindt dat maatregelen om stikstofdepositie in de natuur te verminderen onvoldoende effectief en te langzaam werken, waardoor de natuur in gevaar is.

'Herstel natuur voorzichtig zichtbaar'

"Het beleid heeft er toe geleid dat de achteruitgang van de natuur tot stilstand is gekomen en het herstel voorzichtig zichtbaar wordt", reageert Van Dam. Met de PAS wordt de dalende trend van de stikstofdepositie volgens hem versterkt. Met de landbouw zijn afspraken gemaakt over een reductie van de ammoniakemissie van ten minste 10 kiloton per jaar in 2030 ten opzichte van het jaar 2013.

Systeem van monitoring, rapportage en bijsturing

Daarnaast zijn de herstelmaatregelen, deze zijn gericht op natuur, ontwikkeld op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke kennis. Voor het volgen en bewaken van de realisatie van de doelstellingen van de PAS is een zorgvuldig systeem van monitoring, rapportage en bijsturing opgezet", reageert Van Dam.

Ook het ecologisch herstelproces wordt gemonitord. Om voorbereid te zijn op onverwachte knelpunten in de toekomst, bijvoorbeeld in het herstel van de natuur, is een reservepakket maatregelen in ontwikkeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.