Home

Nieuws 2 reacties

Onderzoek naar bronnen stikstof en fosfaat in oppervlaktewater

De regering moet in kaart brengen welke bronnen (naast de landbouw) stikstof en fosfaat uitstoten naar het oppervlaktewater. De Tweede Kamer heeft hierover een motie van VVD, SGP en CDA aangenomen.

Aanleiding van de motie is onderzoek van het Mesdagfonds. Daaruit blijkt dat de modellen die waterschappen gebruiken om de uitstoot van mineralen naar oppervlaktewater te meten, afwijken van de gemeten waarden. Ook blijkt het stikstof- en fosfaatgehalte in oppervlaktewater in stedelijk gebied en langs de kust hoger te zijn dan in veedichte gebieden. Dit komt volgens de onderzoekers door onder andere riooloverstorten, watervogels en zoute kwel.

Aandeel van verschillende bronnen in kaart brengen

De Tweede Kamer vraagt de regering nu om op basis van voldoende praktijkgegevens - en niet alleen op basis van theoretische modellen - in kaart te brengen waar en wat het aandeel is van de verschillende bronnen op de concentraties stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater.

Ook wil de Kamer weten weten welke waterkwaliteitsnormen de waterschappen hanteren, of deze normen de afgelopen jaren zijn aangepast en hoe deze normen zich verhouden tot de normen in de Kaderrichtlijn Water.

Naleving van de KRW is van belang voor onderhandelingen over de derogatie op de bemestingsnormen.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Waterschappen zijn van een organisatie die Nederland droog hield een politieke organisatie geworden. Toen milieu steeds belangrijker werd zijn er meer (ex) politici de organisatie binnen gekomen. Ipv droog houden werd het vernatten. Milieubeleid werd het belangrijkst en boertje pesten een hobby. Gelukkig is bekend geworden dat ze nog steeds de overstortenprobleem niet opgelost hebben. Altijd met het vingertje wijzen naar de boeren en toelaten dat het stedelijk gebied het water vervuilt. Hopelijk komt er en eerlijk onderzoek.

  • DJ-D

    Waterschapslasten zullen wel de lucht in schieten....

Of registreer je om te kunnen reageren.