Home

Nieuws 12 reacties

Kloof modellen en metingen oppervlaktewater

Hoeveel mineralen komen er in het oppervlaktewater? Tussen de modellen en de metingen gaapt een kloof, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.

De modellen die gebruikt worden voor het bepalen van de uitstoot van mineralen naar oppervlaktewater, wijken zeer veel af van de gemeten waarden. Dat blijkt uit onderzoek van het Mesdagfonds; dat onderzoek wordt dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden.
Het Mesdagfonds heeft onderzoek gedaan naar de gegevens die Nederland in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) over de kwaliteit van oppervlaktewater aan de Europese Commissie rapporteert. Ook is onderzocht waar de vervuiling vandaan komt. Het behalen van de normen van de KRW is van belang voor het verkrijgen van derogatie.

'Zoute kwel in Westen is fosfaatrijk'

Het stikstof- en fosfaatgehalte in oppervlaktewater blijken met name in stedelijk gebied en het noordelijk en westelijk kustgebied hoog te zijn. "In het Westen heb je veel zoute kwel. Dat is niet alleen zilt, maar het is ook fosfaatrijk. Het is niet bekend hoeveel fosfaat daarmee gemoeid is, maar wel is te zien dat de gemeten waarde soms wel 20 tot 100 procent afwijkt van de waarde die met de modellen is berekend", zegt Jan-Cees Vogelaar van het Mesdagfonds.

Watervogels spelen belangrijke rol

In de waterrijke gebieden spelen de watervogels volgens het onderzoek een belangrijke rol bij het stikstof- en fosfaatgehalte. Als derde bron noemt Vogelaar de riooloverstorten. "Hiervan zijn er in Nederland 14.000, waarvan de stikstof- en fosfaatgehalten niet openbaar zijn. Bij enkele waterschappen wijken de gemeten waarden 50 tot 60 keer af van de berekende waarde", zegt Vogelaar.

In de praktijk wordt voor het behalen van de stikstof- en fosfaatnormen van het oppervlaktewater vooral gekeken naar de uitstoot van de landbouw. "Maar er zijn veel meer bronnen. Je kunt de normen voor de landbouw wel aanscherpen, maar als er andere grotere bronnen zijn, worden de normen alsnog niet gehaald", zegt Vogelaar.

Het Mesdagfonds biedt dinsdag in de Tweede Kamer een rapport aan over het onderzoek dat ze deden naar de KRW.

Laatste reacties

 • Klaasvaak

  En nu nog wat met de uitkomsten doen.....

 • DJ-D

  Durven die linkse rakkers te zeggen dat Oekraine corrupt is...... Schofterig. En nu er vol op!

 • alco1

  DJ . De LTO heeft hier geen tijd voor. Die zijn weer bezig met fusies.

 • woudenberg

  de lto zegt in nieuwe oogst dat we vooral moeten blijven investeren in maatregelen tegen erfafspoeling omdat we anders de derogatie verliezen. Ze draaien hiermee de zaak om. We dreigen de derogatie te verliezen doordat we veel te hoge waardes als landbouw in de schoenen geschoven krijgen. Natuurlijk moeten we blijven werken aan erfafspoeling maar wat nog belangrijker is dat gegevens die doorresoneren tot in Brussel betrouwbaar zijn.

  Bart

 • Duurzaamagro

  Er is een groot verschil tussen de modellen waarmee de uitstoot naar oppervlaktewater wordt berekend en de gemeten concentraties in dat oppervlaktewater. Dat is ook logisch, vanwege riooloverstorten, bijdragen van vogels enzovoort. Dan is conclusie toch dat die modellenbouwers verstandig bezig zijn, door niet uit te gaan van die gemeten concentraties...?

 • PIETER123

  Open zenuw voor de overheid eerder zou het landbouwschap er mee bezig juist einde oefening.Krijgt LTO zwijggeld? Die moeten toch onafhankelijk onderzoek laten doen.

 • ........

  en waar zitten doornbos en schenk ?

 • veldzicht

  Dat wist iedere boer toch dat ze van alle kanten worden belazerd.in veel natuurgebieden waar niet wordt bemest
  zijn de gehaltes aan stikstof en fosfaat vaak 10 tot 30 % hoger als het omliggende boerenland.

 • alco1

  We laten ons dus weer piepelen.
  Ik heb het al zo vaak gezegd, dat we de ruimte die we moeten krijgen om te bemesten uit de onafhankelijke grondonderzoeken moeten komen.

 • DJ-D

  Ja maar wat zal er nu gebeuren. Vast niet minder (eu)bemoeienis. Ze komen vast met watermonsters nemen als je wil beregenen ofzo of allemaal verplicht aan de bep op eigen kosten. We worden gewoon weer in de lure gelegd. Je mag natuurlijk niet zomaar je gewassen op je eigen grond voorzien van de juiste hoeveelheid mineralen.
  Er moeten natuurlijk wel problemen blijven en de agrarische sector is het probleem van alles! Criminelen met een mentaliteit die niet past in Nederland en die het klimaatprobleem veroorzaken!

 • Foxxy

  Revolutie!!

  Goh? Makkelijk om 1% van de bevolking op te laten draaien voor een fosfaat probleem!

  Kost je iig geen stemmers!

  Politieke volksverlakkerij!

 • Marco22

  Vergeet niet dat de Lto voor het belangrijkste deel afhankelijk is van de overheid. Meer nog dan van het ledengeld. Onafhankelijk???

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.