Home

Nieuws 22 reactieslaatste update:3 nov 2016

Van Dam: ‘Peildatum staat als een huis’

"De peildatum 2 juli 2015 staat als een huis." Dat zei staatssecretaris Martijn van Dam woensdagavond in Zwolle voorafgaand aan een bijeenkomst met veehouders, over de impasse rondom de invoering van de fosfaatrechten.

Ook de verhandelbaarheid van de fosfaatrechten die hij in 2018 wil invoeren, staat volgens hem niet ter discussie. Van Dam is in de Zwolse IJsselhallen te gast bij LTO Noord om vragen te beantwoorden over de fosfaatrechten en de derogatie.

Van Dam noemt de derogatie uiterst belangrijk. "Het zou bizar zijn als we hem niet krijgen", zegt hij, "want het is voor alles beter." Hij vindt dat Nederland een goed verhaal heeft en verklaart dat hij het zeer oneens is met de Brusselse opvatting dat de fosfaatrechten ongeoorloofde staatssteun zijn.

Fosfaatproductie in 2017 cruciaal

Cruciaal is de fosfaatproductie in 2017. Die moet omlaag, maar Van Dam en LTO-vakgroepvoorzitter Kees Romijn geven nog geen duidelijkheid over de vraag hoe. Op de vraag of de veestapel al voor 1 april kleiner moet zijn, omdat dat de officiële teldatum van de veestapel is, antwoordt de staatssecretaris dat 'de fosfaatproductie over heel 2017 van belang is'.

Volgende week vrijdag is er een 'derogatietop' met vertegenwoordigers van de sector. Welke dat precies zijn is nog niet bekend. Die derogatietop moet in ieder geval een hoofdlijn geven die in Brussel kan worden voorgelegd, aldus Van Dam. Maar een afgerond plan is dan nog niet te verwachten.

'Derogatie voor 2018 binnen hebben'

Van Dam benadrukt dat ook in zijn oorspronkelijke plan de fosfaatproductie pas in 2018 onder het fosfaatplafond zou zijn. Dat blijft zijn doel. Zijn inzet in Brussel is om de derogatie vóór het jaar 2018 binnen te hebben. Hij wijst erop dat bij de vorige ronde, in 2014, die duidelijkheid er pas ver in het voorjaar was. Volgende maand is de eerste presentatie van Nederland in Brussel voor de Europese Commissie en het nitraatcomité, in het kader van de onderhandelingen over de nieuwe derogatie.

Romijn zegt zich ernstig zorgen te maken over de derogatie. Niet alleen vanwege de toekomst voor de gezinsbedrijven en de hele zuivelketen, maar ook omdat de duurzaamheidsagenda voor de melkveehouderij vertraging oploopt zonder derogatie.

Laatste reacties

 • frl

  In 2013 fosfaatreferentie, en vervolgens gaven ze weer alle ruimte met VVO s hoe dom kan je zijn, nu had je een grens.
  Brussel erkend verwerking toch ook niet m.b.t fosfaatplafond.

 • BetterCows

  Peildatum staat als een huis op instorten

 • puinhoop

  Als hij fluit dan liegt hij nog .......

 • PIETER123

  Heeft de peildatum ook een houdbaarheidsdatum?

 • Peerke1

  Alle voorgaande peildata, zoals referentiejaar n.a. v. melkquotum en mestplaatsing ruimte en hinderwet vergunning en minas, en zo voort, het verdwijnt allemaal en of is al verdwenen naar aanleiding van nieuwe Peildatum 02-07-2015.

 • wmeulemanjr1

  De Peildatum is uiterst mooi voor de 'voorkennis' groep!
  Kunnen hun laarzen weer uit.

 • Marco22

  Niemand die eens een keer op het idee komt om al die mestwetten op te schonen.
  Wat een armoedig bestuur.
  Wie en wat is de" Sector" Lto heeft zich al bewezen dat zij net als de NZO niet de boeren vertegenwoordigen maar de Zuivel-Industrie.
  Welke poppetjes gaan straks naar Brussel. Hadden ze dat maar voor de afschaffing van het melkquotum gedaan.
  Verdeel en heers.

 • gjh

  gelukkig kan die nutteloze flauwekul actie met die laarzen weer stoppen. Want daar schiet niemand iets mee op.

 • parnas

  Hoop dat ze nu echt eens gaan beginnen. Voorstel eerst alle dieren opruimen die na 2 juli zijn aan geschaft. De veroorzakers moeten voorop gaan toch? Tijd genoeg voor 1 januari om dit klaar te krijgen.

 • alco1

  @parnas. Ook die groep uitbreiders heeft in feite niets verkeerts gedaan, als dit binnen hun AMvB past.
  Het is zoals @Marco22 zegt. De mestwetten moeten opgeschoond worden.
  Trouwens hoor ik veel mensen zeggen voor fosfaatrechten te zijn omdat ze denken dat de lage melkprijs daarmee te maken heeft.
  Dat heeft daar helemaal niets mee te maken.
  Fosfaatrechten moeten we nooit aan beginnen.
  Het geeft dezelfde geld uitstroom uit de landbouw als waarvoor het melkquotum moest verdwijnen en niet verhandelbaar ben je helemaal overgeleverd aan de linkse grillen.

 • BetterCows

  Referentie jaar 2013 en derogatie is zeker . Nu is het diefstal uitgesmeerd over een grote groep melkveehouders . Speculatieve ondernemers ten spijt .

 • alco1

  BetterCows.
  Je moet ook de uitvoerbaarheid onderkennen.
  Jouw idee zal een legio aan knelgevallen (en terecht) opleveren.
  Daar zal men dus nooit in mee gaan.
  Het woord derogatie moeten we verbannen.
  Herziening van de mestwet is nodig, daar heeft ook al het land wat buiten de derogatie voordeel aan en het zal blijkt dat er helemaal niet te veel mest is.

 • BetterCows

  Alco, het is mooi als je een overname gedaan hebt of grond bij gekocht hebt en dan in aantal koeien gekort wordt .
  Op deze manier komen er heel veel knelgevallen bij wat nooit gezegd is .

 • frl

  Fosfaatplafond 172.9 miljoen kg, plaatsingsruimte 135.6 miljoen kg, is er nog ruimte om 37.3 miljoen kg te verwerken.
  Als we dan nu over het fosfaatplafond gaan dan is er toch te veel mest de verwerking ingegaan(VVO), waar moet je dan snijden.
  Je eigen mestplaatsingsruimte moet toch een recht zijn!!!(die ruimte is er)
  Nu mag ik mijn fosfaatruimte(rechten)niet benutten omdat een ander die ruimte ingepikt heeft om zijn OVERSCHOTSMEST te laten verwerken, dat is toch absurd.

 • deB.

  Iedereen weet waar hij aan toe is... Peildatum keihard, dus ruimen die koeien die je meer hebt dan die datum!! Een ieder moet z'n verantwoordelijk nemen ipv naar anderen te kijken!!

 • kleine boer

  wvo1 ook degene die van 35 naar 65 koeien zijn gegaan met voldoende grond?

 • frl

  wv01#ik heb vorig jaar een nieuwe stal gebouwd voor 50 melkkoeien, ik had ook 1 kunnen bouwen voor 100 koeien want het melkqoutum was eraf.
  Maar ik heb 30 ha en vond ik 50 koeien beter passen (zie je ik nam mijn verantwoordelijkheid)
  Als derogatie in gevaar komt dan moet je toch echt bij diegene zijn met een fosfaatoverschot die moeten hun verantwoordelijkheid nemen anders raak ik mijn derogatie ook nog kwijt.

 • vd m.

  Meer varkens en koeien in de stal

  Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling. Het aantal bedrijven in de varkens- en melkveesector daalt al jaren. In 2016 waren er bijna 18.000 boerderijen met melkkoeien, 40 procent minder dan in 2000. Het aantal bedrijven met varkens nam in dezelfde periode met 70 procent af tot ruim 4400 bedrijven.

  Verdrievoudigd

  Nederland telde 12,5 miljoen varkens in 2016, 600 duizend minder dan in 2000. Het aantal bedrijven met varkens daalde in diezelfde periode veel harder. Het aantal varkens per bedrijf verdrievoudigde hierdoor ten opzichte van 2000. Ook in de melkveesector vond een schaalvergroting plaats. In 2016 hielden melkveehouders ruim 1,7 miljoen melkkoeien, 16 procent meer dan in 2000.

  Intensivering

  De intensivering in de vleesvarken- en melkveesector is de afgelopen jaren toegenomen. In 2016 waren er 511 bedrijven met 250 melkkoeien of meer, een stijging van bijna 44 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal bedrijven met 7500 vleesvarkens of meer nam toe tot 89, een toename van 6 procent ten opzichte van 2015.

 • Broederijbrok

  Grondgebonden bedrijven, alle mest op eigengrond NOOIT korten.
  Zijn geen probleemveroorzakers.
  Geef TOEKOMSTIGE stoppende melkveehouders per direct een optie voor fosfaatrechten, deze kunnen ze bij eventuele invoering van fosfaatrechten dan binnen een jaar als nog gaan verkopen.
  Ik denk dat er nu veel blijven melken in afwachting van de fosfaatrechten.
  Met deze optie schat ik in dat (toekomstige) stoppers, nu wel snel gaan stoppen.
  KUNNEN DE LAARZEN ECHT UIT.


 • awhurenkamp1

  DE pijldatum ...... Had zeker twee weken eerder moeten zijn dan waren er geen koeien met voor kennis in gevoerd door diegene die het dichts bij het vuur zitten maar nee nou is het te omslachtig omdat terug te draaien ..... waar hebben we dan i.r registratie voor onderandere

 • Klaasvaak

  Mensen, al dat gezeur over de periode voor 2 juli is achterhaald en onzinnig. 2 juli 15 is bepaald en daar moeten we het feitelijk mee doen. Groei na 2 juli is voor eigen kop. Simpel zat. Of je nu voor 50 of 200 koeien gebouwd hebt... achteraf weet je wat het beste is of was met deze onbetrouwbare overheid aan het roer.

 • deB.

  # kleine boer-frl

  Zoals je weet zeg ik.....Geen grond Geen koeien

  M.a.w jullie zijn het probleem niet, ook zonder derogatie vind ik het zwaar onterecht dat jullie (ik) moeten boeten voor die doldwaze boeren met kasten van stallen en te weining grond.
  Stallen bouwen en niet eens genoeg te vreten hebben voor de koeien is waanzinnig! En heeft niets met duurzame grondgebonden veehouderij te maken. Alleen van kijk mij is een lap van een stal hebben ( ik gun ze het, want het is geen levenom het bij te houden) Je verzuipt erin!

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.