Home

Nieuws laatste update:11 nov 2016

Hoge Raad-uitspraak maakt flexwerk veel langer mogelijk

De intenties van minister Lodewijk Asscher met de Wet Werk en Zekerheid hebben forse averij opgelopen door een uitspraak van de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege van Nederland oordeelt dat de payroll-bedrijven wettelijk gezien moeten worden als uitzendbureaus.

Hiermee geeft de Hoge Raad een juridische onderbouwing aan de al gangbare praktijk dat detacheringsbureaus en payroll-bedrijven dezelfde soepele flexregels toepassen als uitzendbureaus. Voor uitzendbureaus geldt de regel dat ze hun personeel maximaal 5,5 jaar op tijdelijke contracten kunnen laten werken, voordat er een vast dienstverband moet worden aangegaan. De hoogste rechter in Nederland heeft met deze uitspraak bevestigd dat payroll-bedrijven wettelijk gezien moeten worden als uitzendbureaus.

Voor alle andere bedrijven geldt dat werknemers al na maximaal 2 jaar werken op tijdelijke basis een vast dienstverband moet worden aangeboden. Dit volgens de regelgeving van de per 1 juli 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid (WWZ).

Doel van Asscher ondergraven

Deze uitspraak van de Hoge Raad (HR) ondergraaft het doel van minister Lodewijk Asscher om werknemers met een tijdelijk contract sneller aan een vaste baan te helpen. De groep die daar van is uitgezonderd, wordt door de HR-uitspraak wettelijk groter. Terwijl Asscher juist de WWZ in het leven had geroepen om werknemers eerder de zekerheid van een vast dienstverband te bieden.

De verwachting is dat deze uitspraak zal leiden tot meer tijdelijke contracten, omdat hiermee bedrijven de mogelijkheid krijgen om personeel vijfenhalf jaar te laten werken, zonder de risico’s te lopen die kleven aan een vast dienstverband.

De verwachting is dat deze uitspraak van de Hoge Raad leidt tot meer tijdelijke contracten, omdat hiermee bedrijven de mogelijkheid krijgen om personeel 5,5 jaar te laten werken zonder de risico's te lopen die kleven aan een vast dienstverband.

Werknemers onderbrengen in payroll-bedrijf

Ook zal het voor werkgevers aantrekkelijk worden werknemers onder te brengen in een payroll-bedrijf. Deze bedrijven zullen voor werkgevers zelfs aantrekkelijker kunnen worden dan uitzendbureaus. Payroll-bedrijven zijn namelijk alleen maar ‘administratieve werkgevers’. De opdrachtgever selecteert veelal zelf het personeel waar hij of zij mee wil werken, vervolgens neemt het payroll-bedrijf ze in dienst.

Daarentegen selecteren uitzendbureaus in principe hun uitzendkrachten zelf. Het nadeel van uitzendbureaus is dat bedrijven dan vaak worden geconfronteerd met ander personeel dat het werk komt uitvoeren. Het grote voordeel van uitzendbureaus was tot nu toe de flexibiliteit die een opdrachtgever had.

Dubbel voordeel voor opdrachtgever

Nu ook payroll-bedrijven en detacheringsbureaus werknemers vijfenhalf jaar op een flexcontract kunnen laten werken, valt dat exclusieve voordeel van uitzendbureaus weg. Sterker nog: door de HR-uitspraak heeft de opdrachtgever dubbel voordeel: een vaste, ingewerkte groep werknemers én daarnaast de mogelijkheid om makkelijk van deze werknemers af te komen, als dat nodig is. Door de HR-uitspraak is het nu dus mogelijk om zelf geselecteerd personeel 'uit te besteden' en zo de strenge ontslagbeschermingsregels te ontlopen.

Een ander voordeel voor werkgevers is dat payrollers vaak goedkoper zijn dan personeel in vaste dienst, omdat ze in de meeste gevallen onder een slechtere cao vallen (de uitzend-cao). In de praktijk ‘verhuren’ ook zzp'ers zich regelmatig via payroll-bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.