Home

Nieuws 7 reacties

Vakbonden schorten PAS-overleg op

De vakbonden voor varkenshouders (NVV), pluimveehouders (NVP) en melkveehouders (NMV), zijn voorlopig uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gestapt.

De organisaties accepteren niet dat ze niet gekend zijn in de ontwikkeling van een extra reservepakket aan generieke maatregelen, dat in 2014 is gesloten tussen de betrokken ministeries, provincies en gemeenten.

Deze extra maatregelen, die van kracht worden als de PAS onvoldoende effect heeft, zijn gericht op extra reductiemaatregelen in de veehouderij. "De veehouderij heeft al volop maatregelen genomen en andere sectoren hebben nog niets gedaan. Ik kan niet uitleggen waarom de veehouderij nog extra maatregelen moet nemen, terwijl andere sectoren niets doen. Er is voor de extra maatregelen gesproken óver de veehouderij en niet mét de veehouderij", zegt  Jan Brok van de NVP.

'In een achterkamertje voorgekookt'

De veehouderij is volgens de vakbonden pas tien maanden later geïnformeerd over de plannen. "Het is allemaal in een achterkamertje voorgekookt. Wij hebben daar bij de staatssecretaris al eerder bezwaar tegen gemaakt", aldus de organisaties.

De veehouderij maakte eerder afspraken over de PAS in het Convenant Maatregelen PAS. Hierin is afgesproken dat de veehouderij de uitstoot van ammoniak met 10 kiloton zou verminderen. In ruil zou 56% van de depositieruimte die hiermee ontstaat beschikbaar komen voor de veehouderij, als extra ontwikkelruimte. "De staatssecretaris was echter niet bereid dit wettelijk te regelen. Daarentegen zou de staatssecretaris zich er wel op gaan focussen tot convenanten te komen met andere sectoren. Dit is nog steeds niet gebeurd", aldus de vakbonden.

LTO blijft in overleg

LTO Nederland had in oktober samen met de vakbonden ook kritiek op de gang van zaken. LTO gaat echter niet mee met de vakbonden om niet meer in overleg te gaan. "Het is een afweging of je aan tafel blijft zitten en mee blijft praten, of dat je dat niet doet. Wij kiezen ervoor om in overleg te blijven", zegt een woordvoerder van LTO. Inhoudelijk spreekt LTO ook van een pijnpunt dat andere sectoren niets doen en dat er al wel een pakket aan extra maatregelen ligt voor de veehouderij, voor het geval PAS onvoldoende effect heeft.

De lijst met extra maatregelen is nog niet definitief vastgesteld. Op verzoek van de politiek en de MER-commissie is een lijst met mogelijke extra maatregelen opgesteld voor het geval de PAS onvoldoende effect heeft.

Ministerie verbaasd

Het ministerie reageert verbaasd over de opstelling van de vakbonden. "Er was eerder al aangekondigd dat er een reservepakket met maatregelen gemaakt moet worden. Daar zijn we mee bezig en als er iets gemaakt wordt, wordt dit ook besproken met de sector en de politiek. Een reservepakket is ook in het belang voor de veehouderij, om ontwikkelruimte te behouden in het geval de maatregelen tegenvallen", aldus een woordvoerder van het ministerie. Het ministerie zal de vakbonden uitnodigen om uitleg te geven over de bezwaren die zij hebben.

Laatste reacties

 • vandenbrandcv1

  De afspraken uit het Convenant worden kennelijk niet nagekomen. Het is inderdaad niet uit te leggen aan de achterban dat de focus uitsluitend op boeren gericht is.

  Dat is niet alleen bij de PAS maar ook in het EZ beleid. Als het gaat over luchtwassers is het rijk haantje de voorste om strafrechtelijk te vervolgen.

  En dat terwijl men in Brussel en bij het Rijk al lang wist dat het niet goed zat met de uitstootcijfers van auto's, kwam er pas aandacht voor de zaak toen de alarmbellen in Amerika begonnen te rammelen.

  Helaas is de hele onderbouwing van de PAS niet openbaar waardoor ze telkens maar kunnen zeggen dat bijvoorbeeld al gerekend was met de echte normen van dieselgate en uitbreiding met de snelheid van 130 km/p u.

 • mtseshuis

  Boeven zijn het, en die moeten ons regels opleggen, bah!

 • HJ O R

  En LTO ................ slaapt verder.

 • gjh

  en LTO doet niets WAT EEN MEELOPERS. respect voor de vakbonden gewoon rechte rug houden.

 • hylkema.l

  Weglopers bereiken nooit iets in de echte wereld.

 • Broederijbrok

  Beste vandenbrandcv1,
  Stuur a.u.b. een mail naar info@nvpluimveehouders.nl

  U slaat in de eerste alinea de spijker op z'n kop.
  Dan mail ik u het convenant met de toelichting.

 • HJ O R

  Beste Hylkema.l
  Dromers en slapers bereiken ook niets.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.