Home

Nieuws 4 reacties

LTO Noord: harde klap voor intensieve veehouderij

LTO Noord noemt het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om de intensieve veehouderij in Groningen verder aan banden te leggen onzorgvuldig en ondoordacht en voorziet grote gevolgen voor de bedrijfstak.

In de conceptplannen voor een nieuwe omgevingsverordening lijkt geen ruimte voor uitbreiding of een nieuwe vestiging van intensieve veehouderij in Groningen. In het concept wordt de groei van de intensieve veehouderij volledig op slot gezet.

Dit geldt niet voor de biologische varkens- en pluimveehouderij en het Freiland systeem. Zij vallen niet onder de definitie van de intensieve veehouderij, vanwege de vrije uitloop. De nieuwe omgevingsverordening tot en met 2020 wordt in juni 2016 definitief vastgesteld.

Meerdere interpretaties

Het concept is opgesteld op basis van het collegeakkoord van april 2015, waarin wordt gesproken over het 'in stand houden van de huidige situatie' wat betreft intensieve veehouderij. Juist deze zin lijkt vatbaar voor meerdere interpretaties. GS vertaalt dit in een volledige stilstand van de intensieve bedrijven op het niveau zoals het nu is. LTO Noord leest in het collegeakkoord juist dat de huidige situatie wordt vastgehouden, inclusief de huidige beperkte uitbreidingsmogelijkheden. In de huidige situatie is nieuwvestiging ook niet mogelijk, maar ligt een kleine 90 bedrijven in een gebied waar beperkte uitbreiding nog mogelijk is. Deze mogelijkheid vervalt als het conceptplan ongewijzigd wordt aangenomen.

Ontwikkelingsruimte bij verduurzaming

Naar aanleiding van de discussie heeft Provinciale Staten in december een motie aangenomen die het college van Gedeputeerde Staten opdraagt om in samenspraak met de landbouwsector en de natuur-en milieuorganisaties te komen tot een regeling om ontwikkelingsruimte te bieden bij verduurzaming van de intensieve veehouderij. Het college moet dit doen voordat de Omgevingsvisie en –verordening definitief worden vastgesteld.

Laatste reacties

 • Mfb

  Moeten er dan nog meer varkens bij? De prijzen zijn nu al dramatisch.....

 • exvarkensboer1

  Dat is de oplossing. Minder varkens in Nederland en meer geld voor de verantwoordelijke milieubewuste boer.

 • sjoerddehoop1

  Er zijn mooie voorbeelden van bedrijven in Noord Nederland die investeren in omschakelen naar biologisch met als gevolg dat er meer ruimte komt voor de dieren, minder dieren per bedrijf, minder stank, minder mest en meer duurzame uitstraling en meer toegevoegde waarde van het platteland.
  LTO Noord draagt hier blijkbaar liever niet aan bij.

 • Zandboertje

  Je kunt dat ook doen terwijl je de boel niet op slot zet. Eeen provincie met een behoorlijk mesttekort kun je prima voorzien van meer dieren. En de andere optie noodgedwongen uitvoeren is niet de beste methode. Marktvraag zal de behoefte invullen als ze er is, politiek ingrijpen en een geforceerde omslag maken is niet de juiste route

Of registreer je om te kunnen reageren.