Home

Nieuws 15 reacties

Fosfaatprobleem kan geen wachten lijden

Het onmiskenbare fosfaatprobleem kan geen wachten meer lijden, gezien het fosfaatplafond; want de productie neemt tot nu toe alleen maar toe. Snel ingrijpen is noodzakelijk.

De Nederlandse veestapel produceerde in 2015 meer fosfaat dan het landelijk fosfaatplafond op basis van de totale fosfaatproductie in 2002. Voornaamste veroorzakers zijn melkvee en pluimvee, die respectievelijk 3,5 en 1,5 miljoen kilo meer produceerden dan in 2002.

Snel ingrijpen is noodzakelijk

Met een overschrijding is de noodzaak van snel ingrijpen duidelijk. Een overschrijding van het plafond kan de huidige derogatie in gevaar brengen. Dat komt door de met Brussel afgesproken voorwaarden. Begin februari komt er een voorstel voor invoering van fosfaatrechten van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Dat is althans de verwachting. Maar dan volgt nog een zware behandeling voordat er een wet zal liggen. Er moet dan bepaald worden hoeveel fosfaat er wordt toegekend aan de melkveehouderij. En op basis van welke referentiedatum of periode. Is de datum 2 juli 2015 die tot nut toe als uiterste datum is genoemd keihard? De sector zelf en andere partijen in de regiegroep zijn nog ver verwijderd van een gemeenschappelijk standpunt. Er is een grote kans dat Van Dam begin februari met een voorstel komt waar niet alle partijen achter staan. En dan volgt behandeling in de Eerste en Tweede Kamer die nu hopeloos verdeeld is over fosfaatrechten. Maar gezien het grote belang kan het toch maar zo zijn dat het lukt om voor begin juli een wet klaar te hebben.

Pluimveehouderij is door fosfaatplafond geschoten

Een extra complicatie is nu dat ook de pluimveehouderij door het plafond is geschoten. Dat komt dan deels misschien wel door extra toegekende pluimveerechten via de zogenoemde POR-regeling en deze sector heeft de mestafzet ook het best geregeld via verbranding en export. Maar feit is dat het plafond er nu nog is. En dat er veel meer fosfaat geproduceerd wordt dan volgens de huidige aanwendingsnormen aangewend kan worden op Nederlandse landbouwgrond. Alleen melkvee onder het plafond vastzetten lijkt nu niet meer genoeg. Partijen als de VVD, CDA, SGP en PVV willen overigens het plafond het liefst verruimen of zelfs afschaffen. Maar ook dan moet er heel wat veranderen aan de normen, of nog meer fosfaat geëxporteerd worden. Het is in dat verband sowieso niet voor te stellen dat de huidige afspraak met Brussel over mestbeleid en derogatie van tafel gaat en die loopt tot en met 2017.
Maar het onmiskenbare fosfaatprobleem kan geen wachten meer lijden, de productie neemt tot nu toe alleen maar toe.

Laatste reacties

 • Sjakkie

  Er moet snel ingegrepen worden. Om te beginnen met de dieren die er meer zijn dan op 2 Juli. Daar hoeft niet lang over nagedacht te worden, die mogen er gewoon niet zijn. Snel dwingend beleid dat ze weg moeten, anders is onze onderhandelingspositie in Brussel al weg voor we er zijn.

 • H Renting

  Derogatie afschaffen

 • PIETER123

  Hebben we de kostprijs verhoging al door gerekend voor de komende 30 jaar.Ga dit maar even weer door de kamer jagen en je zit jaren op de blaren immers dan staat ammoniak al weer voor de kamerdeuren.Dan methaan enz.
  Normen van 2002 met Brinkhorst net na de MKZ en en de varkenspest was zijn die nog actueel of een one man show van deze minister toen in Brussel.

 • haj146

  Idd Pieter123. Er hoeft niet ingegrepen te worden. Weg dat plafond en er is ineens geen probleem meer. De mestvorken nog iets verhogen, wat gewoon milieu verantwoord is, en er kan weer wat verdiend worden. Als we zo doorgaan gaat de gehele sector gewoon failliet. Net als ,er quotum weer nutteloos veel geld investeren. Waarom hoor ik met name de RABOBANK niet eens in Brussel. Het is ook in hun belang. Failliete sector trekt ook hun mee

 • hooghoes

  Gewoon derogatie afschaffen ,

 • Grensboerke

  Derogatie en fosfaat hebben niks met elkaar te maken, wie kan dat Brussel uitleggen?
  Een ieder die dit koppelt of in het verleden heeft gekoppeld, heeft van bemesten in ieder geval niks begrepen.

 • AlexOirlo

  Van de derogatie heeft de pluimveesector nooit geprofiteerd, vandaar dat 98 % van de pluimveemest verwerkt/geëxporteerd wordt. Wat dus een gelul dat we over een plafond heen zijn gegaan. Waar VRAAG naar is daar is deze mest heen gegaan. Heel simpel op te lossen stop met derogatie en rundveehouders ga mest verwerken. Voor info neem contact met mij op

 • oorspronkelijk

  geen enkele begrenzing toestaan kunnen we de kiwi's een lesje leren met melk voor €0,20 meer meer blijkt de oplossing na de superheffing

 • v w

  fosfaatprobleem?? is enkel een aangepraat probleem...de gebruiksnormen worden niet overschreden (eerder tekort) en het milieu dus niet geschaad. Het overschot wordt verwerkt en tot op heden is dat gewoon te plaatsen, dus waar maken ze zich druk om. Heb ik het nog niet eens over gehad als verwerkte mest nog als kunstmestvervangers kunnen worden aangewend. Hoeven we minder kunstmest aan te voeren en kunnen we deels ons eigen (verwerkte) mest gebruiken. En anders denk ik dat ze toch serieus derogatie maar moeten laten vallen. Want wie zit weer te wachten om te investerinnen in lucht,marge liggen toch al onder druk genoeg

 • Schraar

  Bovenstaande reacties zullen best voor het grootste gedeelte kloppen, maar gelijk hebben en gelijk krijgen is niet hetzelfde. Voorlopig zitten we met het fosfaatplafond en wat mij betreft moet de derogatie absoluut behouden blijven.
  Dus fosfaatrechten voor de rundveehouderij en varkens- en pluimveerechten ook omzetten naar fosfaatrechten. Ook deze sectoren moeten binnen hun fosfaatplafond blijven.

 • zon

  @Schraar,
  De pluimvee en varkensrechten zijn er al veel langer en ook gerelateerd aan fosfaat.maak van fosfaat rechten maar rundveerechten .
  Daarnaast zijn de overheid en LTO bewust bezig om de pluimveesector over zijn plafond te laten gaan.
  Dit gebeurt door een slappe handhaving op de rechten en het voor niks uitgeven van rechten via de POR.
  LTO maakt het nog gekker,die willen de rechten volledig opheffen zodat er een forse uitbreiding komt.

  Boeren die netjes hun rechten gekocht hebben en zorgen dat dat ze geen problemen veroorzaken met de aantallen worden misschien dadelijk gestraft door het afpakken van rechten.

 • Probe

  Spijker op de kop Zon! Handhaven die rechten en probleem is opgelost. Kan niet vatten dat LTO/NOP en NVP hier omheen draaien.

 • Foxxy

  We hebben rechten en plichten!

  De plicht om verantwoordelijk met onze mest om te gaan,komen we al jaren na! (sinds Minas is regelgeving alleen aangetrokken)

  De rechten die ze nu bedenken, die rechten hebben we al verworven sinds de tijd van de brink-dorpen, waar we zorgvuldig de mest spaarden!

  En nu, eeuwen later, willen ze ons,boeren, diezelfde rechten die ons eeuwen eigen is, verkopen?

  Praten we hier serieus over?

 • hansvanbergen

  Brinkdorpen?? Natuurlijk zijn fosfaatrechten in feite onzin. Echter men wil een begrenzing aan de dieraantallen. 2 juli staat al vast. Komt ook iedereen verreweg het beste uit. Knelgevallen zijn er niet. Mensen die nog rechten nodig hebben kunnen die kopen of leasen. De rechten zullen ook flink in waarde stijgen want gaan nooit meer weg. Zijn een mooi pensioen. Op deze manier kunnen veel oudere boeren ook stoppen.

 • Peerke1

  Wie heeft er ook al weer een fosfaatprobleem veroorzaakt. De boeren in elk geval niet, want alle dieren die ze hebben zijn vergund.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.