Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Fosfaatprobleem kan geen wachten lijden

Het onmiskenbare fosfaatprobleem kan geen wachten meer lijden, gezien het fosfaatplafond; want de productie neemt tot nu toe alleen maar toe. Snel ingrijpen is noodzakelijk.

De Nederlandse veestapel produceerde in 2015 meer fosfaat dan het landelijk fosfaatplafond op basis van de totale fosfaatproductie in 2002. Voornaamste veroorzakers zijn melkvee en pluimvee, die respectievelijk 3,5 en 1,5 miljoen kilo meer produceerden dan in 2002.

Snel ingrijpen is noodzakelijk

Met een overschrijding is de noodzaak van snel ingrijpen duidelijk. Een overschrijding van het plafond kan de huidige derogatie in gevaar brengen. Dat komt door de met Brussel afgesproken voorwaarden. Begin februari komt er een voorstel voor invoering van fosfaatrechten van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Dat is althans de verwachting. Maar dan volgt nog een zware behandeling voordat er een wet zal liggen. Er moet dan bepaald worden hoeveel fosfaat er wordt toegekend aan de melkveehouderij. En op basis van welke referentiedatum of periode. Is de datum 2 juli 2015 die tot nut toe als uiterste datum is genoemd keihard? De sector zelf en andere partijen in de regiegroep zijn nog ver verwijderd van een gemeenschappelijk standpunt. Er is een grote kans dat Van Dam begin februari met een voorstel komt waar niet alle partijen achter staan. En dan volgt behandeling in de Eerste en Tweede Kamer die nu hopeloos verdeeld is over fosfaatrechten. Maar gezien het grote belang kan het toch maar zo zijn dat het lukt om voor begin juli een wet klaar te hebben.

Pluimveehouderij is door fosfaatplafond geschoten

Een extra complicatie is nu dat ook de pluimveehouderij door het plafond is geschoten. Dat komt dan deels misschien wel door extra toegekende pluimveerechten via de zogenoemde POR-regeling en deze sector heeft de mestafzet ook het best geregeld via verbranding en export. Maar feit is dat het plafond er nu nog is. En dat er veel meer fosfaat geproduceerd wordt dan volgens de huidige aanwendingsnormen aangewend kan worden op Nederlandse landbouwgrond. Alleen melkvee onder het plafond vastzetten lijkt nu niet meer genoeg. Partijen als de VVD, CDA, SGP en PVV willen overigens het plafond het liefst verruimen of zelfs afschaffen. Maar ook dan moet er heel wat veranderen aan de normen, of nog meer fosfaat geëxporteerd worden. Het is in dat verband sowieso niet voor te stellen dat de huidige afspraak met Brussel over mestbeleid en derogatie van tafel gaat en die loopt tot en met 2017.

Maar het onmiskenbare fosfaatprobleem kan geen wachten meer lijden, de productie neemt tot nu toe alleen maar toe.

Beheer
WP Admin