Home

Nieuws 2 reacties

Waterschapsbelasting in Reest en Wieden gaat omhoog

Zwolle/Meppel – Boeren in het waterschap Reest en Wieden zullen hogere belastingaanslagen krijgen van het waterschap. Dat is het gevolg van de fusie van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Het nieuw ontstane waterschap wil de belastingtarieven van beide waterschappen gelijktrekken.

Terwijl boeren in Reest en Wieden meer gaan betalen, geldt voor boeren in het gebied Groot Salland juist dat ze minder gaan betalen. De eigenaren van natuurterreinen in beide waterschappen betalen voortaan meer.

De boeren in het gebied van Reest en Wieden krijgen daarnaast te maken met een extra stijging, aldus de waterschappen, omdat de waarde van landbouwgrond is toegenomen en zij voorheen een lager, niet kostendekkend, belastingtarief hadden. De kosten werden deels uit reserves gefinancierd. Daar komt bij dat de rechter recent een uitspraak heeft gedaan waardoor een aantal eigenaren van natuurgebieden een lagere belasting gaan betalen. Voorheen werden deze gebieden aangeslagen als agrarische gronden.

De feitelijke hoogte van de waterschapsbelasting is pas in november bekend, na de behandeling van de begroting voor het nieuwe waterschap door de beide Algemeen Besturen.

De belastingstijging voor genoemde groepen zal in de praktijk volgend jaar vermoedelijk minder fors uitvallen door de jaarlijkse besparing van circa €5 miljoen als gevolg van de fusie. Daarnaast wordt voorgesteld om de € 3,8 miljoen egalisatiereserves in 2016 eventueel in te zetten om een te forse stijging te voorkomen.

Beide Algemeen Besturen van de waterschappen vergaderen over het voorstel voor de belastingtarieven op dinsdagavond 8 september afzonderlijk in het waterschapshuis in Meppel.

Laatste reacties

  • boerrick

    Als ze voor dat geld nou ook fatsoenlijk slootonderhoud doen ipv het te besteden aan natuur.

  • agpros

    Marga bedankt.

Of registreer je om te kunnen reageren.