Home

Nieuws

Maat: €30 miljoen is in elk geval iets

Luxemburg - LTO-voorzitter Albert Jan Maat staat niet te juichen, nu blijkt dat staatssecretaris Sharon Dijksma bijna €30 miljoen voor Nederland heeft weggesleept uit het Europese steunpakket voor de zuivel en de varkenshouderij.

"We hebben €130 miljoen ingeleverd en krijgen €30 miljoen terug", relativeert de LTO-voorzitter het bereikte resultaat. Om er meteen aan toe te voegen: "maar het is in elk geval iets. Het is nu van belang dat we bij de besteding goed aansluiten bij het kwaliteitsplan voor de varkenshouderij." Hij wil ook dat het kabinet extra geld uittrekt voor de land- en tuinbouw. Voorzitter Ingrid Jansen van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en Eric Douma van de vakgroep varkenshouderij van LTO Nederland zeggen in een gezamenlijke verklaring dat de staatssecretaris er naar hun oordeel het maximale heeft uitgehaald.

Geld niet ondoordacht inzetten

Maat zegt dat het geld zorgvuldig moet worden besteed, zodat tegelijk de varkenshouderij en de melkveehouderij er baat bij hebben. Dat zou kunnen door iets te doen met de fosfaatrechten in beide sectoren. Hij wil echter niet dat het geld ondoordacht wordt ingezet om bij voorbeeld fosfaatrechten uit de varkenshouderij te halen en die aan te wenden in de melkveehouderij.

Verlaging keuringskosten NVWA

Dat Dijksma ermee heeft ingestemd dat lidstaten de ruimte hebben om de Europese steun aan te vullen met eigen nationale middelen, schept verplichtingen, zegt Maat. Hij pleit voor een verlaging van de keuringskosten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de herinvoering van een speciaal dieseltarief voor de landbouw. Volgens Maat is het gerechtvaardigd dat het ministerie van Financiën €50 miljoen van de €5 miljard die beschikbaar is voor belastingmeevallers voor de land- en tuinbouw wordt aangewend.

Verduurzaming

Maat gaat nog in overleg met de Europese Commissie over de besteding van de innovatiegelden uit het Europees Investeringsfonds - dat valt buiten het pakket van €500 miljoen. Maat zegt dat het fonds ook moet worden ingezet voor de verduurzaming van de land- en tuinbouw. Als voorzitter van Copa benadrukt Maat dat het pakket tekort schiet, gezien de schade die de Europese ladnbouw oploopt als gevolg van de Russische boycot. "Europese boeren zijn een export ter waarde van €5,5 miljard kwijtgeraakt. Een steunpakket van €500 miljoen is niet genoeg om dat te compenseren." Hij toonde zich tevreden met de vervroegde uitbetaling van de toeslagrechten (70 procent kan vanaf 16 oktober worden uitgekeerd).

Of registreer je om te kunnen reageren.