Home

Nieuws

Wijzigingen in emissiearme huisvestingssystemen

Den Haag - Op 1 juli is de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd, die gelijktijdig met het Besluit emissiearme huisvesting in werking treedt.

De regeling treedt 1 juli in werking samen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het nieuwe besluit is van toepassing op nieuwe aanvragen en grotere uitbreidingen.

Een aantal wijzigingen betreft de pluimvee- en varkenshouderij. De belangrijkste reductiemaatregel is dat voor vleeskuikens het gebruik van snijmaissilage als bodemstrooisel als ammoniakreducerende maatregel erkend is. Deze maatregel stond al wel op de stopperslijst van het actieplan Ammoniak en Veehouderij, maar mag nu ook voor nieuwbouw gebruikt worden. De maatregel snijmaissilage genereert een ammoniakreductie van 43 procent.

Verder is bij vleesvarkens en gespeende biggen het onderscheid in hokoppervlak vervallen. Bij vleesvarkens werd onderscheid gemaakt in kleiner of gelijk aan 0,8 m2 en groter dan 0,8 m2. Bij gespeende biggen werd onderscheid gemaakt in kleiner of gelijk aan 0,35 m2 en groter dan 0,35 m2. De reden voor het vervallen is dat dit onderscheid de omschakeling naar een meer welzijnsvriendelijke manier van huisvesting (Beter Leven Kenmerk) blijkt te bemoeilijken en daarmee de verduurzaming van de veehouderij belemmert. Daarnaast zijn onder andere de geurnormen bijgewerkt en is bij pluimvee een afgesloten mestloods verplicht.

Of registreer je om te kunnen reageren.