Home

Nieuws

Waterschap Rijn en IJssel extra alert door droogte

Doetinchem - Het neerslagtekort is opgelopen naar een hoogte die gemiddeld eens in de twintig jaar voorkomt, meldt Waterschap Rijn en IJssel. De droogte leidt tot dusver niet tot grote problemen. Rijn en IJssel is extra alert op onder meer problemen met de waterkwaliteit.

Het waterschap houdt het water met behulp van stuwen zoveel mogelijk vast in beken en sloten. Het waterpeil in de Oude IJssel is zelfs wat extra verhoogd om een buffer te creëren. Vanuit het Twentekanaal wordt water ingelaten in delen van de Berkel en de Schipbeek. Enkele vispassages zijn afgesloten om te voorkomen dat het weinige water dat er in die beken nog is, wegstroomt via de vispassage.

Er geldt nog geen beregeningsverbod of algeheel onttrekkingsverbod van oppervlaktewater. Boeren met een onttrekkingsvergunning kunnen dus nog beregenen met oppervlaktewater. Zij mogen dit zolang de watergang nog water afvoert. Dit betekent dat eerst gecontroleerd moet worden of er nog water stroomt over de eerstvolgende stroomafwaarts gelegen stuw. Vergunninghouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Stroomt er geen water over de stuw, dan moet de onttrekking worden gestaakt. Het waterschap is hierop alert en voert controles uit, zeker in de gebieden waar nog weinig water aanwezig is.

Of registreer je om te kunnen reageren.