Home

Nieuws 2 reacties

Natuurwet krijgt ruime steun

Den Haag - De nieuwe natuurwet, waarin de jacht op konijn, haas, wilde eend, fazant en houtduif blijft bestaan, krijgt de steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

De coalitiepartijen VVD en PvdA en hoogstwaarschijnlijk ook de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, D66, CDA en SGP zullen de wet ondersteunen. Dat bleek donderdag bij de finale behandeling. Over de wet en de tientallen daarbij ingediende wijzigingsvoorstellen wordt volgende week gestemd.

Provincies verantwoordelijk

Kern van de wet is dat de provincies verantwoordelijk worden gemaakt voor het natuurbeleid, al zal het Rijk aan de lat staan voor de Europese verplichtingen die voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Jacht in dienst van natuur

Het debat spitste zich toe op het akkoord tussen VVD en PvdA, waarmee het afschotplan voor de bejaagbare soorten uit het oorspronkelijke wetsvoorstel werd geschrapt. Met name GroenLinks en de Partij voor de Dieren vonden dat de PvdA haar eigen partijstandpunten verloochent. De PvdA heeft eerder samen met D66 en GroenLinks een plan gemaakt, waarin de lijst met bejaagbare soorten tot nul werd terug gebracht. Woordvoerder Henk Leenders van de PvdA zei dat met het VVD-PvdA-compromis  een eind gemaakt wordt aan de jacht voor het plezier. De jacht moet in dienst staan van de natuur, zegt hij.

Weidevogelpopulatie

PvdA steunt een voorstel van GroenLinks om een landelijk plan te maken om de weidevogelpopulatie in stand te houden en te verbeteren. Er lijkt ook voldoende steun voor een voorstel van D66 voor de bescherming van waardevolle landschappen.

Laatste reacties

  • J@gertje

    Gezond verstand wint van emotie en de leugens van Thieme en consorten.

  • vandenbrand

    beter een natuurlijk stuk wild dan, dan een vegaburger, 'plofkip'.  jagertje

Of registreer je om te kunnen reageren.