Home

Nieuws 65 reacties

Neonicotinoïden niet alleen schadelijk voor honingbij

Doetinchem - Gebruik van neonicotinoïden in de landbouw heeft niet alleen een negatief effect op de honingbij maar ook op andere organismen die belangrijke functies vervullen voor de landbouw.

Het gaat hier om wilde bestuivers en roofinsecten die een rol spelen bij de biologische bestrijding van plagen. Dat melden de Europese Academies van Wetenschappen in een gezamenlijk rapport aan de Europese Commissie.

Het rapport is samengesteld op basis van onderzoeken die sinds 2012 zijn gedaan naar effecten van neonicotinoïden. Een groot deel van het maatschappelijk debat richtte zich op zwakheden van de afzonderlijke onderzoeken. Daarbij is nooit een sluitend bewijs geleverd voor de achteruitgang in soortenrijkdom door gebruik van neonicotinoïden. Wel is op basis daarvan een tijdelijk verbod van het middel voor toepassing in bloeiende gewassen ingesteld.

Het rapport concludeert echter dat wanneer naar de samenhang gekeken wordt er wel bewijs is voor belangrijke negatieve effecten op groepen wilde organismen die een belangrijke rol spelen in het landbouwgebied.

De onderzoeken richtten zich vooral op de effecten op de honingbij waarbij soms tegenstrijdige resultaten gevonden zijn. In het rapport wordt opgemerkt dat de honigbij een bijzondere positie inneemt ten opzichte van andere insecten omdat het een landbouwhuisdier is. Bovendien leeft het in uitzonderlijk grote kolonies waardoor het weerbaarder is tegen invloed van giftige stoffen dan bijvoorbeeld hommels die in kleinere kolonies leven of wilde bijen die helemaal geen kolonies vormen.

De wetenschappers concluderen in het rapport dat veel soorten die een rol spelen in de bestuiving op plaagbeheersing de laatste tientallen jaren systematisch sterk in soortenrijkdom achteruit zijn gegaan. Het gaat hierbij om wilde bijen, zweefvliegen, vlinders, loopkevers en akkervogels.

De wetenschappers stellen vast dat grootschalig preventieve inzet van neonicotinoïden in de vorm van een zaadcoating leidt tot onnodige verontreiniging van het milieu. De middelen in de zaadcoating komen na het zaaien binnen enkele weken in de bodem terecht.

Deze wijze van plaagbestrijding staat volgens de wetenschappers in schril contrast met het EU-beleid waarin het principe van 'Integrated Pest Management' wordt omhelsd. Dat houdt onder meer in dat een plaag pas bestreden wordt wanneer een bepaalde drempelwaarde is overschreden.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  Met mijn boek Disaster in the Making heb ik in 2010 precies dezelfde boodschap naar buiten gebracht. Dat heeft me in jarenlange armoede gestort. Het is opmerkelijk dat noch mijn boek noch mijn (peer-reviewede) wetenschappelijke publicaties over dit thema in het EASAC rapport geciteerd worden, maar dat is klaarblijkelijk het lot van een klokkenluider. Het EASAC rapport is niets anders dan het opnieuw uitvinden van het wiel. Ik hoop alleen wel dat het nu ook bij Sharon Dijksma begint te dagen dat we ons met de neonicotinoïden grondig in de vingers hebben gesneden. En ook bij een verbod is het rampscenario geenszins ten einde, want het zal decennia duren totdat deze stoffen uit het milieu zijn verdwenen. De put wordt weer eens gedempt als het kalf al verdronken is. De stekeblinde argumentatie van de HOMO ECONOMICUS  zal rampspoed over het cultuurlandschap brengen.            

 • maxisprint


  Prima Henk, dan gaan we maar weer grotere hoeveelheden chemische middelen gebruiken zodra de drempelwaardes zijn bereikt, slecht voor het milieu, maar goed voor de gedachtenkronkels

 • trijnie

  Bedankt Henk Tennekes.
  Ik ben blij met mensen zoals jou . Ook al ben je een roepende in de woestijn, blijf roepen.

 • ohzo

  Wel eens gehoord van voortschrijdende inzichten Henk en Trijnie?

 • Mozes

  @Henk Tennekes, wat is waar en wat is niet waar?  De schadelijke effecten van neonicotinoïden kunnen waar zijn maar kunnen ook niet waar zijn. Hoe vaak zijn wij boeren bedrogen met valse milieuonderzoeken? Hoevaak hebben milieumensen wetenschappelijke posities en reputaties misbruikt voor activistische doeleinden? Wij weten nooit zeker welk milieu probleem werkelijkheid is, het enigste wat wij wel zeker weten is dat milieuonderzoekers/activisten de meest onbetrouwbare groep mensen in de samenleving is. 

  Ik hecht aan goed rentmeesterschap van de aarde en ben ook bereid milieuproblemen serieus te nemen. Maar als wij dan voor de zoveelste keer door milieuonderzoekers/activisten bedrogen zijn komt mij de stoom uit de oren. 

 • PetervanKempen


  Onderzoekers van de amerikaanse universiteit van maryland constateerden juist dat goed gebruikte nicotinoiden NIET in verband met bijensterfte kon worden gebracht. Tsja als je maar lang genoeg 'doorgaat'met onderzoeken vind je altijd wel een uitslag die past bij de waan van de dag. Zie de klimaat mythe, de wolven mythe, de natuur redt zich zelf mythe en nog veel meer onzin die men gewoon WIL GELOVEN. Ik kan niet geloven dat er met onze geheel over de top controle systemen dergelijke schade lijke middelen gewoon vergund worden en in omloop komen. Ik houdt het op selectief shoppen in de eindeloze reeks onderzoeken voor het GEWENST resultaat. Doem denken pur sang.

 • PetervanKempen


  Lees het artikel nog een goed dan zie je dat er NIETS bewezen is maar alleen verbanden gelegd worden. Ik durf te stellen dat puur de aanwezigheid van zoveel mensen op de aardkloot op zich al reden is dat er allerlei insecten etc verdwijnen, We wonen de planeet dood. Mar ik ga niet pleiten voor de extinctie van homo sapiens zoals de PvdD maar kijk liever hoe we de biodiversiteit kunnen verbeteren, Doemdenkers zijn vaak geen probleem oplossers. meer schreeuwers zonder oplossingen of strevers naar onmogelijkheden.

  Geef mij maar realisme en inhoudelijke actie. Ik zweef niet want dan heb je geen vaste grond onder de voeten.

   

 • jjjvanmelick

  Lezen en ter harte nemen:
  De Boer welke met hart en nieren - zo men weleens zegt - boert en goed en verstandig om zich heen kijkt, vergelijkingen maakt en zo goed als mogelijk is, heeft al tenminste vijf á zes jaren ervaren dat, op de percelen welke met neonicotinoïden behandelde zaden zijn ingezaaid geworden, in enige jaren de meeuwen achter de ploeg zijn verdwenen...
  Kniel dan eens neer en bestudeert de bodem naar enig leven!
  Het is gewoonweg een ramp, als je constateert dat de bodem gewoonweg dood is.
  Het zijn dus niet alleen de Bijen...
  Het zijn de Boerderijdieren ten eerste, welke de inferieure gevolgen van de teelten ervaren en verwerken in de richting van toenemende degeneratie; ook de mens is - <em>sterk afhankelijk van wat hij tot zich genomen heeft en, of hij veel binnen vertoeft en zich omgeeft met elektromagnetische velden</em> - een heel eind in de richting van de degeneratie gevorderd.

  Geliefde Boeren, neem dat alles ter harte;
  het Leven is waard om op grote Orde bestudeerd te worden en, bejegend.

  'n boer op leeftijd met ervaring

 • trijnie

  #Peter van Kempen, je kunt aan dit gegeven echt niet voorbij gaan.

  Maar er is veel meer aan de hand. Doordat de grond te intensief bewerkt wordt, zal er steeds meer naar middelen gegrepen moeten worden. Op een goede, niet uitgeputte bodem, zal een gewas groeien dat niet om het minste of geringste belaagt wordt door allerlei plagen.
  Lees ook eens: Het bodemvoedselweb, daarin wordt beschreven hoe belangrijk het is dat deze aarde gezond is. En niet verziekt is door bestrijdingsmiddelen en een te intensieve bewerking.

 • trijnie

  #Ohzo, reactie 8 kun je wel een voortschrijdend inzicht noemen, dacht ik zo.
  Een man van de praktijk, betere inzichten kun je niet hebben......

 • alco1

  Trijnie. Juist grond wat intensief bewerkt wordt heeft geen middelen nodig.
  We zien door onze steeds verder gaande verschraling steeds meer ongewenste groei.

 • ohzo

  Klopt Trijnie... Ik hoor hem alleen niet schreeuwen dat alles verboden moet worden bij voorbaat.

 • trijnie

  Alco, lees nu eens de reactie van # 8 .
  Deze man geeft precies aan wat ik steeds probeer uit te leggen. Als het bodemleven kapot gaat isde vruchtbaarheid van de aarde weg. En dat komt door te eenzijdiggewas, iedere keer hetzelfde op een stuk enndoor steeds weer gif te gebruiken.
  En die natuurgronden waar jij het overhebt die zorgen voor zichzelf alleen niet door hopen mest maar door dat wat ze zelf doen. Ga eens graven op een plek waar een paar jaren brandnetels hebben gestaan.......

 • trijnie

  #ohzo, jjjmelick, schreeuwt niet dat het verboden moet worden, maar waarom zou hij, de waarschuwing is genoeg om ter harte te nemen. Om erover na te denken en andere wegen te zoeken. En alles kan ook niet onmiddelijk maar ga niet door op een heilloze weg.

 • trijnie

  En een goede raad voor iedereen: lees het boek: Het Bodemvoedselweb.
  Interessant en ik denk dat zelfs een doorgewinterde akkerbouwer of tuinder hier nog plezier aa  kan beleven.

 • trijnie

  In het engels: Teaming with microbes, the organic gardener 's guide to the soil food web.

 • ohzo

  Knap staaltje arrogantie. Waarom is hetgeen Trijnie zegt de waarheid en hetgeen anderen aandragen onzin en vergiftiging? Interessante houding, die zeer vaak gezien wordt.

 • alco1

  Trijnie. Juist door te weinig organische mest. Door wet verboden, krijg je de situatie omschreven in #8. Grond onder brandnetels voed de mens niet en hier ontstaat als vanzelfsprekend een humuslaag en ik heb het niet over natuurland.

 • W Geverink

  Als ons de bijen en andere bestuivers de pijp uit gaan hebben we met ons allen wel een probleem. Health Canada is een overheids instantie die onderzoek heeft gedaan naar bijensterfte. Google: Update on Neonicotinoid pesticides and Bee Health.

 • trijnie

  Alco, dan heb ik het verkeerd begrepen. Ik heb geen verstand van de hoeveelheid voedingsstoffen die er in de  drijfmest zit.

 • trijnie

  Alco. even een vervolg, de laptop deed vervelend . Er wordt hier zeker 3x per jaar drijfmest op het land gebracht en de nodige kunstmest. Voor mijn gevoel is dat veel als ik kijk wat ik in mijn tuin gebruik waar ik het gazon 1x per tweejaar mest met kippenkorrel en de moestuin iedere tweejaar de ene kant en het andere jaar de andere kant waarbik oude koeiestalmest van mijn buurman gebruik. Wel gebruik ik groenbemesters die erop blijven. En eigen compost.
  Wat zou er nog meer in het algemeen op het land moeten?
  Ik denk dat het goed zou zijn als er met groenbemester die ondergewerkt worden en met compost veel verbetert kan worden. mijn

 • ohzo

  Ga je nu echt je gazon vergelijken met grasland??? Op 1 april geschreven, hoop ik..

 • PetervanKempen


  @Trijnie:  lees blog van Oppewal neonicotinoiden en bijen sterfte: ook hij ziet dat er duidelijk GEZOCHT wordt naar een uitslag die een reeds gevormde mening moet staven. Dat noemt ie activistisch onderzoek en ik ben het er 100 % mee eens. Ik neem de waarneming van de oude boer serieus maar vraag me af of de conclusie wel juist is. Er zijn veel meer redenen waarom het bodemleven verloren gaat  Een van de grootste oorzaken is de verplichte mestinjectie , die NOTA BENE op ONBEWEZEN ammoniak uitstoot veronderstellingen is gebouwd.

  En wie hebben de boer dat OPGELEGD, BIJ WET VERPLICHT gesteld? Juist , de zogenaamde natuurvrienden die het allemaal zo goed voor hebben met het milieu. Laat me niet lachen ! Miljoenen vogels en zoogdieren gedood zonder aanzien van  soort of zeldzaamheid, en een telkens weer vergiftigde toplaag , inderdaad,  wel veel meeuwen die de zieltogende wormen komen oppeuzelen. Veel Meeuwen daar een goed teken? <span style='text-decoration: underline;'>Dacht het niet!  Alle natuurliefhebbers en geitewollen sokken hou ik verantwoordelijk voor die massamoord , elk jaar weer!</span>

  Soms wil men alleen de eigen mening geloven. Wishfull thinking  noemen we dat. DE SLECHTE WERKING van dit middel IS NIET BEWEZEN. PUNT, over en  uit.

 • trijnie

  Peter van Kempen, overdrijven is ook een vak. De overheid maakt de wetten en die overheid is gekozen door jou en mij en we leven in een democratie.
  Wie heeft de potstal afgeschaft, zodat er drijfmest ipv goede mest kwam? Zit er wel voedingswaarde in die dunne smurrie? Hoe het ook zij, jeogen branden en tranen als ze met dat spul bezig zijn, zoveel ammoniak gaat er de lucht in.
  En op bouwland, daar injecteren ze toch niet? Hoe is het daar met het bodemleven gesteld?
  Loop niet weg voor andere oorzaken die het bodemleven kapot maken.

 • Henk Tennekes

  De onvolprezen Landbouwhogeschool in Wageningen, waar ik mijn academische vorming heb gekregen, kan zich nu onderscheiden door de weg te wijzen naar een redicale hervorming van de levensmiddelenproductie, die los komt te staan van de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen, die de gezondheid van mens en natuur bedreigen en een catastrofaal verlies van biodiversiteit in het cultuurlandschap hebben veroorzaakt. Het is noodzakelijk een einde te maken aan de vriendjespolitiek met de agrochemische industrie en wetenschappelijke onkreukbaarheid niet te laten corrumperen door de derde geldstroom. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zal grondig moeten worden hervormd om de daad bij het woord te voegen.  Te lang heeft het Ctgb industriebelangen laten prevaleren over de uitvoering van de Bestrijdingsmiddelenwet, die mens en milieu moet beschermen tegen schadelijke werkingen van pesticiden.  Ze heeft de maatschappij daarmee een slechte dienst bewezen. Een sterk verarmde natuur wordt doorgegeven aan het nageslacht.

 • alco1

  Jaren terug werd de vlag gehesen als blijdschap voor de verdelgingsmiddelen die voedselvoorziening veilig stelde.
  Niemand ontkent de bijwerkingen, maar zonder is een utopie en als er geen alternatieven genoemd worden is totaal verbieden ook geen oplossing en weer de weg naar verhongering.

 • Fermer

  @Henk Tennekens, je aangegeven weg is de juiste, maar verwacht niet dat de door de Ned. overheid, dus het grootkapitaal, gestuurde WUR die richting zal promoten danwel verdedigen. Overproductie en wereldhandel zijn de inkomstenbron van landen en multinationals.
  Boeren zelf echter zouden wel veel baat bij een natuurlijker, schonere, minder opgejaagde productiemethode hebben. Minder opbrengst per ha. zal geen probleem zijn. De rijke wereld waarin wij leven zal nooit het wereldvoedselprobleem oplossen, wij kunnen prijstechnisch niet produceren voor het grootste deel van de wereldbevolking wat slechts van 1 a 2 dollar per dag moet leven. Dat terwijl de voedselproductie daar, nu volledig in handen van diezelfde grote agro-chemie, hierheen verscheept wordt om grotendeels als overvloed in de afvalemmer beland, of als veevoer te dienen.
  Kleinere productie  geeft de boeren een kans om voor hun eigen regio te te produceren, hier kostendekkend voor een kapitaalkrachtige bevolking, daar voor veelal eigen gebruik op hun manier en zonder dat ze in de tang genomen worden door dumpen vanuit andere werelddelen of multinationals die bepalen wat of hoe er op hun gronden geteelt wordt.

 • alco1

  @emmerei. Om 'to the toppic' te blijven. Dit item gaat over gewasbeschermings middelen. En natuurlijk heeft de chemie ook hierin hun niet onverlate belangen.
  Waar het echter omgaat is dat zonder middelen de voedsel voorziening desastreuse gevolgen kan hebben.
  Dit feit moeten we niet uit het oog verliezen.
  Daarom pleit ik ook steeds over om met alternatieven te komen en zolang daar geen antwoordt op komt, kan wel men wel gelijk hebben, maar nooit zullen krijgen.
  Ook Tennekes blijft hierin in gebreke. 

 • Fermer

  @alco, we hebben het allebei over de voedselvoorziening, nu en later, dus over het topic. Jou weg voor veilige, durende voedselvoorziening is de weg met de grootste kans op desastreuse gevolgen in de nabije toekomst. Chemische coctails en gen-tech worden ingezet zonder onafhankelijk onderzoek. Nieuwe planten en middelen die invloed op onze gezondheid zullen hebben, op het veld gevolgd door kruisbesmetting, resistentie en vergiftigde grond. Deze zullen in jou visie voor de toekomstige landbouw de voedselzekerheid om zeep helpen, als er al landbouwers over zullen blijven vanwege de belabberde opbrengstprijzen. Want dat is jou oplossing, veel productie, veel input, veel omzet, grote periferie, maar voor de boer zelf een hongerloon.
  Het alternatief geef ik toch in de laatste alinea van m'n vorige bijdrage?

 • alco1

  @emmerei. Wat is jouw oplossing voor de totale blauwe druif vernietiging door de susuki larve dit jaar in bijna geheel Nederland.
  Colorado kevers zullen terugkomen en zo kunnen we nog wel alinea's vol schrijven.
  Denk niet dat ik wel raak wil spuiten, zeer zeker niet, maar zonder zal zoals het er nu voorstaat met de alternatieven alles vernietigd worden.
  Je wilt niet begrijpen wat ik wil zeggen!

 • joannes

  Dankzij bestrijdingsmiddelen is er nu méér dan voldoende in de ontwikkelde wereld. En precies dat maakt, dat consumenten en/of wetenschappers zoals Henk en Trijnie vinden dat het met minder óók moet kunnen. Het is jammer dat ze er niet bewust voor kiezen en zelf hun leveranciers zoeken met het benodigde extra geld voor de hogere teeltkosten en lagere opbrengsten per grondeenheid. Men denkt nog steeds dat de Overheid het maar moet afdwingen zonder ervoor te willen betalen. en daarmee een beroepsgroep voordurend moreel moet veroordelen. De daders zijn in dit geval die moreel hypocrite consumenten. Genieten van lage prijzen en ondertussen maar klagen en Politiek stoken voor veel duurdere productievormen; productievormen met een compleet ander kosten en opbrengsten profiel.

 • Fermer


  @alco, aardappels en uien zullen niet meer voor 1 of 2 cent per kilo geteelt kunnen worden. Is dat erg? Minder opbrengst geeft de boer meer macht om zijn deel van de marge te verkrijgen. Colorado-kevers kunnen ook op een heel eenvoudige manier bestreden worden, mensen die niet veel te doen hebben genoeg dacht ik zo. Laat de opkopers maar weer eens in de rij staan.  Ik denk dat de winkelprijs van 30 tot 50 cent voort nog niet veel hoger hoeft, laat men eerst maar eens beginnen de marges eerlijker te verdelen.

 • klaasmeijaard

  Beste lezers,
  als leraar gewasbescherming wil ik toch iets opmerken. Ik gebruik al jaren de onderzoeken van Henk Tennekens in mijn lessen en bij verlengingsbijeenkomsten maar dat mag eigenlijk niet want ik moet zeggen wat de industrie en het ministerie  voorschrijft. Heerlijk om te lezen dat er nu weer een onderzoek is geweest wat de schadelijkheid aantoont van stoffen waarvan mijn achterkleindochter niet zal meemaken dat ze de planeet hebben verlaten!
  Ik snap ook Alco met zijn beweringen maar hij vergeet dat de op een na grootste boer van nederland volledig biologisch is (slechs rond de 1400 ha) en dat er ook voor zijn probleem een oplossing is maar die wil hij niet horen want dat vraagt veel meer kennis dan hij wil genereren.
  Een lichtpunt is dat er een evaluatie van het gewasbeschermingsmiddelen beleid is toegezegd en dat er gekeken gaat worden naar geintergreerde bestrijding.
  Want daar zijn de toelatingen op gebaseerd en met name in de bollen wordt dat met voeten getreden.
  Het wordt voor mij een leuk jaar!  Want alle boeren die erg leunen op de handel en vele appjes gebruikt om zijn gewas gezond te houden krijgen het geestelijk moeilijk. Zij hebben 20 jaar geslapen en worden nu ruw wakker geschud.
  Overigens Alco met gewasbeschermingsmiddelen gewassen dood spuiten (alle onkruid bestrijding) is toch niet meer geloofwaardig, leer in te zien dat het allemaal gif is wat uiteindelijk ook jou gezondheid aantast.

 • Fermer

  @joannes, juist, dankzij bestijdingsmiddelen is er nu 'meer dan voldoende' in de ontwikkelde wereld. Overproductie treft enkel de prijs. Is het niet beter voor de boer 25 ton aardappelen van de ha. te oogsten tegen 25 cent de kilo, dan zoals nu 60 ton voor 2 cent? Het toelaten van allerlei middelen en toepassen van gen-tech houd een hele grote groep aan het eten die dmv octrooien ed hun prijzen voor hun producten hoog houden. Meedoen is dan bijna verplicht, de overproductie kun je als individuele boer niet tegenhouden en de belabberde marktprijs zal ook jou deel zijn.
  Slechts wanneer wij voor 2 cent de kilo willen telen, maar dan ook de overige leveranciers van pootgoed en gewasbeschermingsmiddelen voor een schijntje willen leveren, en de verwerkers en verkopers emet een kleine marge genoegen nemen, dan heeft overproductie een doel en kan je een arm deel van de wereldbevolking voeden.

 • alco1

  Beste Klaas. Jij snapt ook al niet wat ik schrijf.
  Ik boer ook bijna zonder middelen. Dood spuiten is voor mij ook not done. Maar er zijn hiaten zoals de vernietiging door de susuki larve van alle gekleurde druiven. Hoe moet je daar mee omgaan. Vertel de oplossing, dat is juist wat ik wil ik WEL wil horen.

 • Fermer

  @alco, jij zoekt de uitzondering, echter voor veel teelten zou men met veel minder middelen toch een gelmiddeld goede opbrengst kunnen halen. Geen enkel risico voor de voedselvoorziening, wel milieu-technisch veel beter bezig, en waarschijnlijk een betere positie in de keten voor de primaire producent. Jij persoonlijk bent waarschijnlijk wel goed bezig, maar we praten hier over de gehele landbouw. Ik snap wel wat jij schrijft, nl. doorgaan op de ingeslagen weg als zijnde de zekerste weg naar de toekomst voor boer en burger, ik kijk daar op landbouw-, boereninkomsten, en voedselveiligheids- en voedselzekerheidsgebied toch heel anders tegenaan.

 • alco1

  Weer mis emmerei. Ik kijk ook zeer zeker naar de bescherming van onze planeet. Maar er zijn middelen waar we niet zonder kunnen en onderzoek om die te vervangen gebied de hoogste prioriteit. 
  Echter wordt alles o.a. door Tennekes als verboden moeten worden neergezet en helaas zijn we nog lang niet zover.
  Dit gaat dus niet over verminderde opbrengsten, maar over totale mis oogsten.

 • Fermer


  Je hebt veel te veel vertrouwen in de chemie multinationals, alco. Zij zullen nooit een nieuw middel 'ontdekken' wanneer er geen noodzaak is en het vorige de 'onderzoekskosten' nog niet opgebracht heeft. Onafhankelijk onderzoek en bij twijfel verbieden, en dan zul je zien hoe snel men een ander product probeert te slijten. Maar geloof jij het doemverhaal van de chemoclub maar, zonder hun geen eten....

 • trijnie

  Men zou met bestrijding ook eens even kunnen aanzien. Vaak zullen problemen zichzelf oplossen. Dan is er minder opbrengst? Maar dat wordt dan gecompenseert door de kosten anders gemaakt voor bestrijdingsmiddel en arbeid.

 • alco1

  Weer mis emmerei. Ik heb ook totaal geen vertrouwen in de chemie multinationals. Maar ook niet in mensen die alles afkraken zonder stil te staan bij het risico van totale misoogsten. En nogmaals, dat is totaal iets anders dan een verminderde oogst.

 • Fermer

  @alco, door andere rassen te zaaien die minder opbrengst zullen hebben, maar veel sterker en minder ziektegevoelig zijn, zal het risico op totale misoogsten niets groter, nee kleiner zijn dan nu met onze monoculturen. Zie het als een veestapel, wil je bijna zonder veearts werken dan fok je koeien die sterker en robuuster zijn, en niet van die inteeltdieren waar slechts op de laatste druppel melk gefokt wordt en dan mis je misschien de laatste 1000 liter melk, maar je kostenkant zal wel veel beter uitkomen. Ik kraak niks af, ik signaleer een richting in onze landbouw waar de boer zelf en het product wat hij voortbrengt allebei op een dood spoor zitten. Linksom of rechtsom zal men de zaak anders aan moeten pakken, en jij zegt slechts dat dit niet mogelijk is. Het risico wat we lopen waar jij het over hebt is bij elke aanpassing kleiner dan wanneer we op de ingeslagen weg dom doordenderen.

 • J@gertje

  Trijnie, ik heb jouw reactie #24 even aandachtig doorgelezen. Met het eerste gedeelte sla ik je binnen 14 dagen om je oren. Want als die democratische overheid  een beslissing neemt waar je het niet mee eens bent, loop je weer te mekkeren. Wat het tweede gedeelte betreft; als je nu nog niet weet dat ook op bouwland mest ondergronds (verplicht) moet worden aangewend dan heb je de laatste jaren echt iets gemist, zullen we maar zeggen.

 • alco1

  Weer mis emmerei. Ik zelf heb al jarenlang bijna geen veearts kosten omdat ik de laatste liters er niet van verlang, hoewel alle quoterings en mest wetten je er welhaast toe dwingen.
  Maar de vergelijking is niet relevant. Wat zijn op dit moment de sterke rassen in de graanteelt die tegen schimmels kunnen, de aardappelteelt die geen coloradokevers trekt, maisteelt die tegen aaltjes kan en onkruid overgroeien.  
  Je zegt het veel te gemakkelijk: Andere rassen die minder opbrengst leveren, maar veel sterker en minder ziektegevoelig zijn. Invullen met welke rassen, daar gaat het om en het voorbeeld geven.

 • Fermer

  @alco, kijk naar de biologische sector, ga met die rassen aan de gang, want dat is op dit moment niet het punt waar de grote zaadveredelingsbedrijven hun aandacht op richten. Dure toprassen met veel opbrengend vermogen en veel gewasbescherming nodig, daar zoekt men naar. En dat wordt door onze leiders ook gepromoot. En zolang we die kant uit (kunnen) gaan, zal het alternatief niet gezocht, en dus niet gevonden worden.
  Ik zal je geen rassen noemen, ik zeg je alleen dat jou rassen en bestrijdingsmiddelen niet onze toekomst zullen zijn.

 • PetervanKempen


  @Alco, je gaat echt geen concrete antwoorden krijgen hoor.  Het complot model is veel te aantrekkelijk , ook veel meer acceptabel voor mensen die  emotionele weerstanden kosteren tegen iets waarvoor men geen concreet alternatief heeft en nooit zal hebben.

  Dat het complot model niet opgaat zodra genoeg andere keuze s gemaakt worden dan dat systeem volgen schijnt niet duidelijk te zijn. Dat komt omdat hun wijze van teelt nooit door de meeste boeren zal worden toegepast om de doodeenvoudige reden dat er dan te weinig opbrengst is.

  En dat is maar goed ook: er is nu al hongersnood in alle 3e wereld landen die, gedwongen door ontbreken van alternatief en geld om van oa Monsanto en zaadveredelingsbedrijven te kopen, 'biologisch' trachten een paar maisplantjes te telen. Kommer en kwel daar. Jammer genoeg..... Het westen wordt zoiets van met een volle buik een leeg hoofd hebben.

 • ohzo

  Wat een geneuzel zeg. Een LERAAR gewasbescherming, die zonder gewasbescherming verder wil en terloops een oplossing heeft voor phytophtera, septoria fusarium. Dat de natuur gifstoffen produceert, waarnaast Bayer een kleuterschool is, wordt even overgeslagen.50 jaar landbouw ontwikkeling wordt weggesmeten. Schandalig, bespottelijk en diep verontrustend. Dat het beter kan; zeker. Dat de landbouw er helemaal naast zit; zeer zeker niet.

 • alco1

  Emmerei. Ik hoop dat je goed geslapen hebt om eens goed te begrijpen wat ik zeg:
  Zo weinig mogelijk middelen gebruiken is een pre. Maar verbieden is voor veel middelen helaas nog een stap te ver en zal leiden tot totale destructie van veel gewassen.

 • Fermer

  Ik hoor hier veel reacties die me doen denken aan een zekere Laurens Jan Brinkhorst bij de invoering van de euro, nl. we moeten gewoon met de rest meedoen want anders gaat hier het licht uit......

 • alco1

  Ik zeg het wel eens vaker.
  Sommige reacties zijn hebben geen inhoud, het zegt echter veel over de schrijver.

 • ohzo

  Gelezen in Duitsland: kwallen leven al 500 miljoen jaar, maar ze hebben geen hersenen. Goed nieuws voor veel mensen..

 • koestal

  Er komen wel steeds meer teken ,die ook meer tekenbeten veroorzaken .Dan de natuur maar verheerlijken

 • trijnie

  J@gertje, op veengrond hoeft en wordt vaak niet geinjecteerd.

 • Henk Tennekes

  Voedsel was nog nooit zo goedkoop, gemeten als percentage van het gemiddelde inkomen, maar dat gaat wel ten koste van natuur en milieu. We kunnen simpelweg niet doorgaan met roofbouw. Er moet een omdenken plaats vinden, anders geven we een dode planeet door aan het nageslacht. We moeten voedsel produceren met de natuur, en niet tegen de natuur in. Daarvoor zullen we ook dieper in de buidel moeten tasten en de agrariër zal veel meer tijd moeten investeren in de biologische plaagbestrijding.  Maar we krijgen er een gezond cultuurlandschap voor terug.

 • alco1

  De definitie van roofbouw is meer van je land halen dan er op bemest wordt (vooral organisch) en dit geschied met de huidige mestwet. Zo geven we een dode planeet door waardoor er steeds meer plaagbestrijding zal plaats vinden. Alles moet in evenwicht zijn voor een gezond cultuur landschap.
  Daarnaast moet alle vooral door burgers gebruikte chemische stoffen verboden worden en ze moeten hun eigen uitwerpselen ter bemesting aanbieden.

 • somporn

  Wat de extremisten niet willen weten of inzien is dat er ook een boer nodig is om de grondstoffen voor hun tofu of vegaburger nodig is en dat dit ook niet biologisch gebeurt,maarja soja komt van ver en dus uit het oog en dus gegarandeerd veilig???
  Als de boer zijn eigen land vergiftigd dan weet hij zelf ook wel dat hij niet lang meer gebruik kan maken van zijn eigendom en dus geen inkomen meer zal hebben,dus zo dom is hij echt niet.De boer slacht zijn kip niet met de gouden eieren,dat doet de politiek in Den Haag wel.

 • alco1

  Nou nou somporn. Ik geef toe dat extremisten vaak niet de slimsten zijn, maar domme mensen zijn niet per definitie een extremist.

 • Fermer

  Boeren die hun eigen land vergiftigen? Hoelang zijn oa DDT, Lindaan en Atrazin wel niet gebruikt, en zouden nog gebruikt worden vanwege geweldige werking? Alleen vanwege overheidsverbod nu niet meer mogelijk, maar de residuen zijn nog vindbaar. Hoeveel middelen zullen nog volgen? Boeren vergiftigen dus weldegelijk 'hun eigen' grond, maar het volgende geslacht zal hiervoor betalen. En ik pleit hier al langer voor import verbieden van producten geproduceerd op een manier die in Nl. of de EU verboden is, zoals gen-tech soya of batterij-eieren. Roofbouw is het onverstandig beheer van landbouwgrond, en ik zou het vergiftigen van gronden hier zeker onder willen scharen.

 • PetervanKempen


  Emmerei, nu ben je toch even wat te naief en idealistisch bezig. Noit en te nimmer zal de import van soja of palmolie die niet verantwoord geproduceerd wordt verhinderd worden en dat weet je best, Vrije markt weet je nog? Inderdad vechten tegen de bierkaai, wij waren wellicht vroeger niet op tijd met ophouden met ddt etc maar nu gaat men zn goddelijke gang in de derde werled landen en die tonnen voer en olie die komen gewoon de eu in hoor, en de oerwouden die fikken ze gewoon af zodat de lucht bewolkt is daar in kalimantan, Kan wakker dier en de PvdD ook niet keren. wij praten en kibbelen over nuances, daar wordt de natuur en hele wereld een kopje kleiner gemaakt.

 • Fermer

  @Petervankempen, wij praten en kibbelen inderdaad over de nuances, omdat wij dat nog kunnen. Derde wereld landen zijn door hun corrupte leiders uitverkocht aan de chemo-clans en die produceren daar hun producten op een wijze waar wij het maar helemaal niet over hebben. Ze kunnen en doen dat echter alleen omdat wij westerse landen dat zonder belemmering afnemen. Vrije markt? Kom maar op met die goedkope werknemers uit Oost en Zuid, en laat ze hier maar werken voor een voor hun aantrekkelijk loon. Nee, dan kennen we geen vrije, open markt. Slechts voor de grote handel is er een vrije markt. Net zoals het verbod op cartels. Boeren mogen niet te veel samen regelen, de prijs mocht eens oplopen, maar daarna alle graan naar de beurs en daar mogen de grote jongens opkopen en speculeren wat ze willen, dan mag men alles vasthouden en de prijs opdrijven, no problem. Grote bedrijven en overheden hebben de kop in één zak. Dan maar naief en idealistisch, maar nooit zal ik zulke regels verdedigen of goedpraten.

 • Fermer

  En die bestrijdingsmiddelen die wij nog wel gebruiken, zijn die zo onschadelijk? Slechts is ieder middel afzonderlijk door de producent getest, is dit betrouwbaar en wat igv coctails? Alco steunt de hercontrole door HAN van het mestbeleid, wat in Nederland uitgedokterd is door Wageningen en veelal wettig gemaakt door zijn CDA. Hij vertrouwd het echter niet. Wel gaat hij accoord met slechts door fabrikanten geteste bestrijdingsmiddelen, niet erg onafhankelijk dunkt me, gevaarlijk voor de volksgezondheid en voor onze bodem, maar kritiek hierop verwerpt hij als zijnde een noodzakelijk kwaad. Als je ergens een betere controle op wilt, begin dan bij iets wat echte risico's kan opleveren dunkt me.

 • alco1

  emmerei. Het mestbeleid is gemaakt door Wageningen, waar 70% groen gelineerd is en middelen worden echt niet alleen getest door alleen maar de concerns.
  Overigens lees je niet wat anderen schrijven. 
  Verantwoord gebruik van middelen wil iedereen, echter zal verbod lijden tot totale misoogsten. Sla de geschiedenis boeken er maar eens op na, toen er nog helemaal geen middelen waren.

 • PetervanKempen


  We zijn het erover eens dat de slechterikken in derde wereld landen de markt mogen verpesten voor enigzins beter doserende en met meer regels gebonden EU boeren. En daarbovenop worden die goedwillende EU boeren die nog geen eens 2% rendement op vermogen halen afgezeken door de PvdA, Groen Links, , SP en de hele riedel aan actie groepen en treehuggers zoals PvdD, Wakker dier, ga zo maar door.

  Lekker bezig .

 • agratax2

  Laten we ons nu niet weer concentreren op een deel gebiedje en dat oplossen. Waarom moet de opbrengst tot het uiterste worden opgevoerd? Is hier misschien het Vrije Markt Geloof de diepere oorzaak. Omdat veel boeren moeten overleven van een opbrengst prijs die voor hun omstandigeheden (dure grond, hoge lonen etc.)niet toereikend is, maar in landen met niet te vergelijken omstandigeheden wel. Ik zie dit insecten probleem in dezelfde lijn als het bodemvruchtbaarheids probleem in Flevoland. Beide hebben te maken met 'Hoe ver kan de mensheid de natuur benutten, zonder hem geweld aan te doen'.  Het uitbuiten lijkt steeds dichter bij te komen met alle gevolgen van dien. Misschien zijn niet de boeren die chemie 'gedwongen' gebruiken de schuldige maar de politiek samen met de handel, die deze ongelijke race hebben uitgeroepen voor eigen gewin. Het lijkt erop dat de (landbouw)economen geen weet hebben van landbouwhuishoudkunde (economie in samenhang met natuurlijke omstandigheden). Samen het gesprek aangaan over de opdoemende hobbels op de weg doen de economen niet zij praten hooguit met Techneuten over technische oplossingen, dat geeft weer economische inpulsen. Die zo nu blijkt na jaren zal leiden tot een achteruitgang van de voedselproductie. (door slechte bestuiving, bodemvruchtbaarheid etc.)  Aan deze kwalen heeft de -opwarming- van de aarde gaan schuld al wordt in het Haagse wel eens anders gedacht.   

 • koestal

  Er komen wel steeds meer teken die bepaald niet onschuldig zijn ,kunnen hersenen aantasten

 • J@gertje

  trijnie# 52
  Dan loop je nog steeds bijna anderhalf jaar achter in je beleving.

Laad alle reacties (61)

Of registreer je om te kunnen reageren.