Home

Nieuws

Dijksma relativeert toename grote stallen

Den Haag - Het aantal grote stallen in de veehouderij is in acht jaar (2005 tot 2013) gestegen van 235 naar 554. Dat is niet een verdrievoudiging maar een toename van 136 procent, stelt staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het parlement had de staatssecretaris om opheldering gevraagd naar aanleiding van een onderzoek dat in opdracht door Milieudefensie is gedaan naar de toename van het aantal grote stallen.

Eerder had onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR al kanttekeningen geplaatst bij de interpretatie van de cijfers door Milieudefensie. Milieudefensie suggereerde dat vergroting van bedrijven automatisch ook vergroting van de stallen tot gevolg heeft. Milieudefensie spreekt in dit verband van megastallen, de staatssecretaris noemt het grote stallen.

De staatssecretaris stelt dat het aantal grote bedrijven in de periode van acht jaar van steeg 251 naar 699. Grote bedrijven zijn in dit verband bedrijven van 300 NGE (Nederlandse Grootte Eenheden) of groter, wat overeenkomt met ongeveer 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien of 2.500 vleesvarkens. De bedrijven hebben een bouwblokomvang van ongeveer 1,5 hectare - dat kan verspreid zijn over verschillende locaties.

Milieudefensie vindt het jammer dat de staatssecretaris zich in de beantwoording aan de Kamer concentreert op de getallen en niet op de schaalvergroting in de veehouderij. Volgens Milieudefensie moet de discussie veel meer gaan over de impact van de schaalvergroting voor de leefomgeving op het platteland.

Of registreer je om te kunnen reageren.