Home

Nieuws 2 reacties

Onderzoek naar gevolgen antibiotica-reductie

Den Haag – De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) gaat onderzoek doen naar de gevolgen van het beleid om antibioticagebruik terug te dringen op dierenwelzijn en diergezondheid.

De visie van de RDA op eventuele nadelige effecten van het reductiebeleid wordt eind van dit jaar verwacht. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) zal dan bekijken of aanvullende maatregelen gewenst zijn.

Stichting Wakker Dier is positief over het onderzoek. De organisatie zegt veel signalen te krijgen over ziekte dieren en hogere sterfte onder kalveren, varkens en kippen. Volgens Wakker Dier zijn de omstandigheden in de stallen vaak slecht, waardoor dieren alleen met antibiotica op de been kunnen worden gehouden. Ze vinden dat er meer moet gebeuren om het management en het stalsysteem te verbeteren.

De KNMvD, de beroepsorganisatie van dierenartsen, kent het geluid uit de praktijk dat er mogelijk meer zieke dieren voorkomen. De organisatie kan niet zeggen in welke mate dit aan de orde is. "Een betrouwbaar onderzoek naar de effecten van antibioticareductie op dierenwelzijn steunen de dierenartsen van harte", aldus de KNMvD. De dierenartsen streven naar een verantwoord diergeneesmiddelengebruik met oog voor dierwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid. Daarbij geldt 'minder antibiotica inzetten waar dat kan, selectief waar het wel moet'.
Voor 2015 heeft het ministerie een reductie-doelstelling van 70 procent ten opzichte van 2009 ingesteld. Ook de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA) heeft haar zorgen hierover geuit of deze rigide maatregel voor alle sectoren wel haalbaar en effectief is of dat er meer onderscheid gemaakt moet worden tussen sectoren. 
De werkgroep antibiotica pluimveesector doet de eerste helft van dit jaar onderzoek naar problemen die er spelen als gevolg van de reductie van het antibioticagebruik.

Laatste reacties

  • vleeskipje

    Stichting Wakker Dier probeert steeds op een verkeerde manier een slaatje te slaan uit berichtgeving. Als ze echt van dieren houden zouden ze beter moeten luisteren naar de praktijk en mede daarop hun conclusie moeten trekken.
    En daarmee bedoel ik niet militairistisch te werk en dwingend je zin proberen door te drammen.
    Als er maar goed betaald wordt voor het produkt willen boeren wel een andere weg in slaan. Maar het moet allemaal weer voor een appel en een ei. Daar hebben ze geen antwoord op.

  • koestal

    Wakker  Dier heeft  ook steeds kritiek op de bouw van nieuwe stallen ,dit is juist goed voor het dierenwelzijn. Minder medicijnen betekent ook meer dode kalveren ,de kalverziekten worden het meest verspreid door erfbetreders,controleurs en adviseurs maar je kunt je erf niet helemaal afsluiten. Medicijn gebruik is geen hobby van boeren ,ze zijn erg duur,en worden steeds selectiever gebruikt. Andere stalsystemen betekent gewoon nieuwbouw en daar zijn ze vaak ook weer tegen

Of registreer je om te kunnen reageren.