Home

Nieuws

Antibioticagebruik in veehouderij stijgt 67 procent

Princeton – In 2030 zal het wereldwijde antibioticagebruik in de veehouderij met 67 procent zijn toegenomen. Dit concluderen onderzoekers uit Europa, Amerika, Afrika en India in een gezamenlijk onderzoeksrapport dat is gepubliceerd in PNAS. De wetenschappers voorspellen dat het wereldwijde antibioticagebruik in de veehouderij stijgt van 63 ton in 2010 naar 106 ton in 2030.

De toename van het antibioticagebruik is volgens de onderzoekers toe te rekenen aan de groeiende vleesconsumptie in landen met middellage inkomens, zoals India, China en Zuid-Afrika. In deze landen vindt een verschuiving plaats van extensieve landbouw naar grootschalige intensieve landbouw waar antibiotica routinematig wordt ingezet. Hierdoor zal het antibioticagebruik in deze landen verdubbelen.

De onderzoekers verzamelden data over het wereldwijde antibioticagebruik in de veehouderij. Op basis van deze gegevens werd een kaart opgesteld van het antibioticagebruik in 2010 in 228 landen per diercategorie. In 2010 bedroeg het gemiddelde antibioticagebruik 148, 172 en 45 mg/kilo antibiotica per kilo kip, varken en rund. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat de impact van deze toename is op de gezondheid van mens en dier.

Of registreer je om te kunnen reageren.