Home

Nieuws 5 reactieslaatste update:3 feb 2015

Verdeling ontwikkelruimte PAS nog ongewis

Den Haag - Er is nog grote onduidelijkheid over de verdeling van de ontwikkelingsruimte voor bedrijven bij voor stikstof gevoelige gebieden. Op verschillende informatiebijeenkomsten die provincies samen met het ministerie van Economische Zaken hebben georganiseerd over het nieuwe stikstofbeleid (programmatische aanpak stikstof, PAS), is gebleken dat provincies nog druk doende zijn beleidsregels te formuleren.

Die beleidsregels zijn nodig om te voorkomen dat alle ontwikkelingsruimte wordt vergund aan een of enkele bedrijven. Hoewel provincies daarop hun eigen beleid kunnen voeren, is het de bedoeling dat er een zekere afstemming komt. De gedachte is ook om de ruimte gefaseerd vrij te geven.

Tot nu toe is niet duidelijk  hoeveel ruimte er per provincie beschikbaar is. Op de informatiebijeenkomst in Groningen is vermeld dat daar 25 mol ontwikkelingsruimte is. In Utrecht gaat het om 50 tot 60 mol per beschermd gebied. Op andere bijeenkomsten is geen duidelijkheid over verschaft.

Stikstofeffect uitbreiding melkveebedrijf

Er is wel een staatje getoond waarin wordt aangegeven hoeveel stikstofeffect de uitbreiding van een melkveebedrijf op zijn omgeving heeft. Daar blijkt bij voorbeeld uit dat een uitbreiding met 70 koeien en 50 stuks jongvee op ongeveer 3 kilometer afstand een extra stikstofneerslag (depositie) van 1 mol per hectare per jaar veroorzaakt en op ongeveer 28 kilometer een depositie van 0,05 mol. Een uitbreiding met 1.000 koeien en 700 stuks jongvee heeft op 28 kilometer een extra depositie van 1 mol en op meer dan 50 kilometer een extra depositie van 0,05 mol.

De waarden van 1 mol en 0,05 mol zijn van belang. Bij een extra depositie tot 1 mol moet een melding worden gedaan van de ontwikkeling, daarboven is een vergunningaanvraag verplicht. Bij een depositie onder 0,05 mol hoeft geen melding te worden gedaan.

Hoe de provincies onder de PAS omgaan met de afgifte van Natuurbeschermingsvergunningen (Nb-vergunningen) is nog volstrekt onduidelijk.

In Gelderland wordt daarbij gedacht aan een maximering van de toename van de omvang van het bedrijf en de voorwaarde dat de vergunde ruimte binnen een jaar moet worden benut (met uitstelmogelijkheden). In andere provincies wordt ook gedacht aan een beperking aan het aantal vergunningaanvragen in de tijd (een per jaar).

Geen antwoord op vergunningsaanvraag

Individuele bedrijven kunnen op basis van het berekeningsprogramma Aerius zien hoeveel effect zij hebben op stikstofgevoelige natuurgebieden. Maar Aerius geeft geen antwoord op de vraag of de provincie een vergunningaanvraag ook zal toe- of afwijzen.

Provincies moeten de beleidsregels klaar hebben, zodra de programmatische aanpak stikstof in werking treedt. De bedoeling is dat dat rond de zomer gaat gebeuren. De gebiedsplannen en het PAS-programma liggen op dit moment ter inzage.

In de PAS wordt geregeld dat bedrijven die geen Nb-vergunning hebben, maar wel de overige benodigde vergunningen, op basis van de PAS een Nb-vergunning kunnen krijgen. Bepalend daarbij is de maximale veebezetting in de jaren 2012, 2013 en 2014. Op een provinciale informatiebijeenkomst in Friesland is ten onrechte gemeld dat de meitelling bepalend is. De meitelling kan bepalend zijn, maar ook I&R-gegevens of de boekhouding kunnen daarvoor worden gebruikt. Het gaat daarbij om bedrijven die hebben uitgebreid of veranderd na 7 december 2004, de datum waarop de lijst van Natura 2000-gebieden is vastgesteld.

Belang van spoedige invoering PAS

LTO Nederland, zuivelorganisatie NZO, veehouderijvakbonden NVV, NPV, NMV, de diervoedersector verenigd in Nevedi en de loonwerkers (Cumela) hebben gezamenlijk in een brief aan de Tweede Kamer gewezen op het belang van een spoedige invoering van de PAS.  Zij refereren aan de economische voordelen, die door onderzoeksinstituut LEI zijn berekend op €100 miljoen tot €200 miljoen per jaar. In de brief dringen de belangenbehartigers erop aan te bevestigen dat de landbouw daadwerkelijk 5,6 kiloton ontwikkelruimte terugkrijgt voor de 10 kiloton  aan reducerende maatregelen, zoals is afgesproken met staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken).

De Tweede Kamer praat woensdag over de PAS met Dijksma.

Laatste reacties

 • andriesmiddag

  In diverse gebiedsanalyses staat onomwonden hoeveel depositieruimte er is en hoe deze verdeeld wordt in de verschillende segmenten.

 • bramegberts1

  De PAS was en is bedoeld om ook ruimte te bieden voor bedrijven kort op Natura gebieden, maar in deze vorm is het de meest discriminerende wetgeving van na de oorlog. Bedrijven die jaren op slot hebben gezeten moeten eerst inleveren agv de afspraak van reductie van 10 kiloton en daarna zijn ze totaal afhankelijk vd ontwikkelruimte die de provincie hen toedicht. Anderen daarentegen krijgen eerst een generaal pardon, vaak op basis van traditionele systemen en kunnen vervolgens nog een schaalsprong maken.

 • tess

  De pas is lang niet altijd goed te praten. Want als je naast natura2000 grond zit krijg je als extraatje te maken met herstelmaatregelen zoals afplaggen van de grond om aan de reductie te voldoen. Dit kan toch niet waar zijn dat de een moet bloeden voor de ander. Krijg je mooie scheve gezichten van.

 • koestal

  De economie is ondergeschikt gemaakt aan de natuur ,en de politiek maar roepen dat er meer werkgelegenheid moet komen

 • koestal

  Veel rechtsongelijkheid voor boeren met de PAS

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.