Home

Nieuws

Inno+ op de vingers getikt in kort geding

Panningen - Klimaat en luchtwasserspecialist Inno+ in Panningen mag voorlopig niet meer op haar website vermelden dat zij luchtwassers aanbiedt van het type BWL 2009.12 en /of BWL 2009.12.V1. Dat heeft de rechtbank Limburg uitgesproken in een kort geding dat luchtwasserfabrikant Robos Air had aangspannen tegen Inno+.

Het verbod geldt totdat een rechter zich in een bodemprocedure heeft uitgesproken. Het verbod is op straffe van een dwangsom van € 500 per dag met een maximum van € 50.000.

Luchtwassers vallen onder de Regeling ammoniak en veehouderij. De luchtwassers worden getest en ze krijgen een zogenoemd BWL-nummer waaraan een leaflet is verbonden met een beschrijving van het systeem. Volgens Robos wijken de luchtwassers die Inno+ levert af van de beschrijvingen in de betreffende leaflets en verwijt Inno+ op die manier de markt te misleiden. De rechter stelt in zijn vonnis dat Inno+ weliswaar heeft gemotiveerd dat haar luchtwassers wel degelijk voldoen aan de systeemeisen, maar het bedrijf heeft deze uiteenzetting niet onderbouwd met de verklaringen van een onafhankelijke deskundige. Daarmee voldoet het bedrijf volgens de rechter niet aan de op haar rustende bewijslast tegen de aantijgingen van Robos.

Volgens directeur Maurice Ortmans van Inno+ is er niet veel aan de hand. Volgens hem is de beschrijvende tekst in de betreffende leaflets leidend en dient de bijbehorende tekening in het leaflet, waarop Robos zijn aantijgingen voor het grootste deel baseert, vooral als ondersteuning. Ortmans gaat er van uit dat de bodemprocedure duidelijkheid zal brengen en dat zijn bedrijf dan in het gelijk wordt gesteld. Officemanager Ad van Someren van Robos zegt blij te zijn met de uitspraak. "Wij gunnen iedereen marge, maar we vinden wel dat er gehandeld en geleverd moet worden volgens de regels en Inno+ wijkt volgens ons wel erg veel af van de systeembeschrijvingen."

Of registreer je om te kunnen reageren.