Premium
Foto: Flip Franssen AlgemeenNieuws

Limburgers kunnen schade melden bij RVO

Reacties

  1. Volgens een woordvoerder van de LLTB, hebben boeren die in de overstromingsgebieden langs de Maas boeren ook profijt van de vruchtbare gronden aldaar, de opbrengsten liggen in de overstromingsgebieden hoger dan bij andere gronden (bijvoorbeeld op de hoger gelegen zandgronden.) Daarbij komt nog dat deze gronden bijvoorbeeld vaak minder droogtegevoelig zijn waardoor men in droge periode minder vaak of helemaal niet hoeft te beregenen om een goede opbrengst te kunnen krijgen, en beregenen kan een enorme kostenpost zijn die een grote invloed kan hebben op het financiëleresultaat. Dit zijn allemaal zaken die meegenomen worden in de door de boer gemaakte kansen en bedreigingen analyse die voorafgaat aan het maken van een teeltplan en in het bepalen welke gronden er gehuurd, gepacht of aangekocht worden. Deze zaken zullen ook meegenomen worden in de ingewikkelde afwegingen inzake schadevergoedingen.

Beheer
WP Admin