Home

Nieuws 2158 x bekeken

Nieuw type colistineresistentie ook in Nederland gevonden

Het nieuwe type colistineresistentie dat recent in China is gevonden, is ook in Nederland in kip en kalkoen aangetroffen. Dat meldt het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR.

Uit een screening van ruim 3.200 monsters salmonella's van volksgezondheidsinstituut RIVM en inspectiedienst NVWA uit 2014 en 2015, voornamelijk afkomstig van zieke mensen, landbouwhuisdieren en voedsel, zijn drie colistineresistente stammen gevonden die het overdraagbare gen bevatten.

In Nederland geslachte kip en geïmporteerd vlees

Het gaat om twee gevallen van salmonella uit in Nederland geslachte kip, waarvan in ieder geval in één geval om een in Nederland gemest vleeskuiken. Ook werd colistineresisttentie gevonden bij salmonella bij geïmporteerd kalkoenvlees uit Brazilië. "Dit toont aan dat dit resistentiemechanisme ook in Nederland incidenteel voorkomt, vergelijkbaar met de recente gegevens uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk", aldus CVI.

Risico-inschatting Nederlandse situatie

De onderzoeksinstelling onderzoekt de komende weken ook de aanwezigheid van het mcr-1 gen in een verzameling E.coli-bacteriën afkomstig van landbouwhuisdieren, waarna een risico-inschatting gemaakt kan worden voor de Nederlandse situatie. "Op basis van de drie gevonden salmonella-isolaten weten we nog niet wat de mate van verspreiding van dit gen is in bacteriën van landbouwhuisdieren.

Tot nu toe blijkt dat dit type resistentie niet veel voorkomt in landbouwhuisdieren. Een eventueel risico voor de mens wordt vooral bepaald door de mate van voorkomen in een dierlijk reservoir. Dat betekent ook dat het gebruik in dieren van colistine met extra zorg moet geschieden", aldus CVI.

Gebruik colistine drastisch verminderd

Colistine behoort tot de groep polymyxines, waarvan het gebruik in de veehouderij in de afgelopen jaren drastisch is verminderd. Gebruik ervan komt in de veehouderij nog wel voor, onder andere bij de behandeling van darminfecties bij speenbiggen. Colistineresistentie komt bij Nederlandse patiënten ook voor, maar kan daarbij altijd verklaard worden door een behandeling met antibiotica in een ziekenhuis.

Directe link tussen vee, voeding en mens

De nieuwe colistineresistentie zoals ook in China is gevonden is speciaal, omdat er volgens onderzoekers een directe link tussen het gebruik van het antibioticum in de veehouderij en de gevonden resistentie in geslachte dieren, in voeding en in de mens. De resistentie is bovendien veel makkelijker overdraagbaar tussen bacteriën en van dier op mens dan bij eerdere resistenties.

Of registreer je om te kunnen reageren.