Home

Nieuws 6994 x bekeken 6 reacties

Inkomen blijft achter bij productiestijging

De productie verhogen op een landbouwbedrijf betekent niet dat het inkomen van de boer in dezelfde mate toeneemt. De inkomsten van landbouwbedrijven blijven namelijk achter bij de productiestijging.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Grillig verloop

Tussen 1995 en 2014 heeft de Nederlandse landbouw een productiestijging laten zien van 22 procent. De inkomsten in de landbouw per arbeidsjaar (voltijdbaan) laten een grillig verloop zien. Vorig jaar was dit bijna 14 procent hoger dan in 1995. De landbouw doet het beduidend minder goed ten opzichte van de totale Nederlandse economie. De inkomsten per arbeidsjaar in de totale economie lag in 2014 namelijk 72 procent hoger dan in 1995.

Lagere afzetprijzen door toename aanbod

Volgens het CBS staat het boereninkomen onder druk als gevolg van lagere afzetprijzen van landbouwproducten door toename van het aanbod op de wereldmarkt. Ook heeft de agrarische sector te maken met hogere kosten, onder meer diervoeder en aardgas. Halverwege december komt het CBS en LEI Wageningen UR met voorlopige inkomenscijfers in de landbouw. Voor niemand is het een verrassing dat er geen positieve cijfers te melden zijn over de melkvee- en varkenshouderij.

Daling arbeidsvolume

Volgens CBS-cijfers daalde het aantal landbouwbedrijven in de periode 1995-2014 met 42 procent. In 1995 telde Nederland nog 113.000 agrarische bedrijven, in 2014 waren het er 65.000. Het arbeidsvolume (alle banen omgerekend naar voltijdbanen) daalde tegelijkertijd met 22 procent. Dat het productievolume toch steeg, komt volgens het statistiekbureau door nieuwe landbouwtechnologie en schaalvoordelen. Landbouwbedrijven zijn namelijk flink groter geworden. Een doorsnee bedrijf had in 2014 62 procent meer grond dan in 1995.

Aandeel landbouw in bbp daalt

Het aandeel landbouw in de totale Nederlandse economie daalt. In 1995 was de waarde van de Nederlandse agrarische productie €19 miljard. Het aandeel van de land- en tuinbouw in het bruto binnenlands product (bbp) was toen nog 2,8 procent. In 2014 is dat afgenomen tot 1,5 procent van het bbp, terwijl de waarde van de productie met 43 procent is toegenomen tot €27 miljard.

Laatste reacties

 • Schraar

  Productieverhoging is juist de oorzaak waarom boeren in bijna alle sectoren niets meer verdienen.
  Het lijkt interessant voor het individuele bedrijf, maar omdat iedereen het doet zorgt het op sectorniveau voor overschotten en dus lagere prijzen.

 • mooi wark

  hoe simpel kan het zijn.

 • JONAS MTS

  In het verhaal komen we nergens de lastenverzwaringen welke zijn opgelegd door de overheid tegen.
  Een greep: OZB stijging van 2.500,- in 2005 naar 6.570,- in 2015, het Rode diesel voordeel ingeleverd, extra assurantiebelasting, verhoging BTW tarief, extra energiebelasting, belasting op drinkwater, extra kosten NVWA. Zelfstandigen/familiebedrijven regelen zelf (zo mogelijk) pensioenvoorzieningen, ziektekosten, arbeidsongeschiktheidsregeling etc.
  Nog niet gesproken over de verplichte eisen die gesteld worden aan de land- en tuinbouw bedrijven, KOSTEN ......

 • Schoenmakers

  juist jonas, het inkomen is goed genoeg, maar de extra kosten die we hier om onze oren krijgen doet menigeen de das om

 • piethermus1

  Je kunt het ook omdraaien. De lonen en de verdiensten in de andere beroepen dan in de landbouw zijn te hoog en kunstmatig te hoog. Dat gerelateerd t.a.v. wat er geproduceerd wordt. De zogenaamde toegevoegde waarde van die arbeid anders dan in de landbouw, wordt in ons soort van maatschappij te hoog gewaardeerd. Dat komt door politieke machtsbeslissingen, beschermingsconstructies zoals door werkgevers en werknemers worden afgesproken in CAO's. Dat komt omdat dit wordt gedaan door lieden die daar allemaal baat bij hebben in de categorie "Hij die schrijft, hij die blijft."

 • Abalo

  Dat is juist de essentie ,bij toename van het aanbod en ongeveer gelijke vraag dan dalen de prijzen. De technische ontwikkeling verklaart dat de aanbodstoename veel vlugger gaat dan de toename van de vraag. Oplossing : contracyclische vrijwillige aanbodbeperking betaald door Europa is veel efficiënter dan premies om nog meer te produceren! De toeleveraars willen dat niet en zo blijft het inkomen van de boer onder druk

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.