Home

Nieuws

Nieuwe mestnormen voor deel dieren en champost

Den Haag – Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft enkele forfaits voor stikstof- en fosfaatproducties van dieren en de mestnormen voor champost aangepast. De aanpassingen staan in een ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, inzage is mogelijk tot 9 december 2015.

In het ontwerpbesluit, dat ingaat op 1 januari 2016, worden onder meer de zogenoemde excretieforfaits van diersoorten anders dan rundvee aangepast. Dat betreft voor graasdieren zoals schapen en geiten normen voor productie van stikstof en fosfaat, voor staldieren gaat het om de stikstofproductie per dier en de correctie voor stikstofverliezen via de lucht. Voor kippen zijn ook de normen per dier voor aan- en afvoer aangepast.

De gehaltes stikstof en fosfaat in champost zijn aangepast na overleg met sectororganisaties en ketenpartijen. De norm per ton voor stikstof en fosfaat wordt respectievelijk 6,7 en 3,6 kilo. De huidige normen zijn 8,2 kilo stikstof en 4,4 kilo fosfaat per ton en dat bleek in de praktijk te hoog te zijn. Nieuw is een norm voor gescheiden champost. Dat product bevat 7,1 kilo stikstof en 4,1 kilo fosfaat per ton product.

U kunt reageren op de wijziging via de internetconsultatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.