Home

Nieuws 13 reacties

'Geen verdere industrialisering veehouderij'

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil geen verdere industrialisering van de intensieve veehouderij. "Maar het is niet eenvoudig om een transitie op gang te brengen", aldus Dijksma tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst. Bij dit bedrijf wil een aantal ondernemers een bedrijf bouwen voor 1,1 miljoen kippen en 30.000 varkens. Een aantal partijen in de Tweede Kamer is hier fel op tegen. Dijksma wilde over het bedrijf zelf niets zeggen, omdat het om een individueel geval gaat waarbij de Raad van State zich nog buigt over een aantal vergunningen.

Kamerleden Marianne Thieme (PvdD), Dion Graus (PVV), Gerard Schouw (D66) en Harry van Bommel (SP) zijn fel tegen megastallen. Ook PvdA-Kamerlid Henk Leenders is tegen agrarisch-industriële complexen op het platteland. "We willen niet dat er nog meer vee komt." CDA-Kamerlid Jaco Geurts refereert in het debat aan het verkiezingsprogramma van het CDA, waarin staat dat de partij tegen grootschalige intensieve veehouderij is die puur gericht is op een lage kostprijs. De partij wil wel ruimte geven aan bedrijven die willen verduurzamen en innoveren.
Dijksma zegt ook geen verdere industrialisering van de intensieve veehouderij te willen. Ze werkt hieraan met het wetsvoorstel waarmee grenzen kunnen worden gesteld aan de omvang van veehouderijbedrijven als blijkt dat er negatieve gevolgen zijn voor de volksgezondheid. Daarnaast wordt via de Crisis- en Herstelwet gewerkt aan een proef waarin gemeenten en provincies toch verdere grenzen kunnen stellen aan veehouderijbedrijven. Dijksma zegt dat ze niet kan ontkennen dat veel bedrijven die uitbreiden dit doen om investeringen in dierenwelzijn of duurzaamheid terug te kunnen verdienen.

Verschillende partijen vinden de inzet van Dijksma onvoldoende. PvdD en PVV pleiten voor een verbod op megastallen. Volgens Dijksma kan dit op dit moment niet, omdat er geen goede grond is om van de een op de andere dag iets te verbieden dat verder volledig aan de eisen voldoet. Thieme vindt dat dit wel kan, op basis van het voorzorgsprincipe.

Een tweede grootschalig bedrijf zoals Grubbenvorst kan Dijksma niet voorkomen, blijkt tijdens het debat. "Ik pak de mogelijkheden die ik heb voor het verduurzamen van de veehouderij en het tegengaan van de industrialisatie. Het zal heel lastig zijn om dit te doen op basis van bijvoorbeeld puur de dieraantallen. We doen het via een inhoudelijke route, gericht op dierenwelzijn en verduurzaming. Die weg is volgens mij houdbaar", aldus Dijksma.

Laatste reacties

 • anton1937

  De kortzichtigheid van Thieme,Graus en andere is weer duidelijk. Als niet in Nederland grote intensieve veehouderijen ontstaan dan komen deze wel in het buitenland , Rusland etc. De kwaliteitsproductie van grote veehouderijen is stukken beter dan van kleinere bedrijven, b v van alle z.g biologische bedrijven. Het is noodzakelijk dat deze staatssecretaris, de PVV,de PvdD,D66 wakker geschud worden, of uit de kamer verdwijnen.

 • pinkeltje

  Okay, groter is niet altijd beter maar dat romantische beeld dat de hele wereld geautomatiseerd, gedigitaliseerd en van alle gemakken voorzien moet zijn en dat de landbouw dan nostalgisch in de tijd van Ot en Sien verder moet omdat het er toch zo schattig uitziet, dat hebben we wel gehad. Wat 20 jaar geleden groot was is inmiddels behoorlijk klein. Nou ja, hoef ik ook verder niet uit te leggen dat een boer net als ieder ander bedrijf door de jaren heen toch zijn omzet zal moeten zien te verhogen om heft hoofd boven water te houden en een beetje mee te kunnen in de vaart der volkeren.

 • piethermus1

  Het zal inderdaad allemaal steeds groter worden... De vraag die ik daarbij als grondgebonden landbouwer heb, is of industriële veehouderij wel op het platteland thuis hoort tussen de grondgebonden landbouw. Ik heb daar mijn twijfels over...

 • ed12345

  Ik denk dat NL toch wat klein schalig is om veel hele grote bedrijven de bewegings vrijheid te geven die ze nodig hebben ,te beginnen de wegen ,de ruimte om het bedrijf ,de afzet van mest,er kan niks gebeuren of er zijn direct grotere aantallen burgers in betrokken

 • putten

  ze kan beter een plan maken voor een gezond verdienmodel. bij een gezonde verdeling tussen de primaire sector en de Retail kan ook een ge.zinsbedrijf met een normale omvang op een duurzame manier de kost verdienen

 • trijnie

  Mega past beter op de Maasvlakte of ander grootschalig industrieterrein.
  Goede infrastructuur voor aanvoer van voer en personeel, goede afvoer van mest en produkt.
  Gelijk een slachterij erbij en er hoeft niet meer met levend produkt te worden gesleept.
  Alleen als er ziekte uitbreekt, gaat alles er in één keer aan maar de verspreiding is dan waarschijnlijk ook kleiner.

 • Jan van het Zand

  De varkenshouderij was tot de jaren 80 een financieel sterke sector in de landbouw. Vanaf 1986 kennen we de mestwetgeving. En er waren 10-duizenden varkensbedrijven in Nederland.
  Met 200 zeugen was er een boterham te verdienen, alsook met een 800 vleesvarkens.
  Vanaf 1986 gaat het minder goed met de inkomens in de varkenshouderij.
  Voor een deel door de kosten van de mestwetgeving. Maar was het daarbij gebleven dan was daar wel mee te leven. Nog veel meer zijn de kosten voor het milieu die de marge dunner en dunner maakte. De giga investeringen in het milieu hebben al vele varkenshouders doen besluiten het bedrijf te stoppen.
  De vastberaden jongens en meisjes zijn doorgegaan. In Nederland met vergroting van de omvang van het dierenaantal. In het buitenland Duitsland (etc.) met enorme dierenaantallen. Immers met een heel dunne marge kan je alleen een inkomen verdienen met grote aantallen dieren.
  Conclusie: Hoe harder je de sector aanzet tot investeringen zonder een goede varkensprijs, des te sneller de 'industrialisering' in de varkenshouderij is gegaan én zal gaan.
  Het milieu is goed geweest én zal het nog beter krijgen met de voorgenomen PAS. Of er dan nog varkenshouders met een gezinsbedrijf in Nederland overblijven is de vraag.

 • Jan van het Zand

  Het oude Mansholt-effect is nog niet tot in den treure uitgewerkt in de intensieve veehouderij, maar ook niet in alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland en rest van Europa.
  Het 'nieuwe Mansholt-effect' is nog niet zichtbaar. Tja, Sicco kwam terug op zijn oude beleid.

 • Jan van het Zand

  Het oude Mansholt-effect is nog niet uitgewerkt in de land- en tuinbouw.
  Het 'nieuwe Mansholt-effect is nog niet zichtbaar in de land- en tuinbouw. Tja, Sicco Mansholt kwam terug op zijn oude beleid.

 • Jan van het Zand

  Het oude Mansholt-effect is nog niet uitgewerkt in de land- en tuinbouw.
  Het 'nieuwe Mansholt-effect is nog niet zichtbaar in de land- en tuinbouw. Tja, Sicco Mansholt kwam terug op zijn oude beleid.

 • trijnie

  @parel , en het meest jammere van alles is dat er steeds minder boeren met plezier hun werk kunnen doen. En zo gaat dat in de hele maatschappij. Mensen worden steeds meer overbodig.

 • podolski

  Nederlands zou moeten stoppen, met proberen te concurreren met landen waar de grond en het arbeidsloon goedkoop zijn. Dat winnen we toch nooit.
  Veel beter zou zijn om een hoogwaardig kwaliteitsproduct te maken in de landbouw. En dat is dan idd niet voor iedere consument betaalbaar, maar ja iedere waar is naar z'n geld.

 • info519

  schaalgrootte heeft geen negatieve correlatie met duurzaamheid.....alleen correlatie met imago van industrie itt familiebedrijf...laat Dijksma dat dan noemen ipv deze onzin....

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.