AlgemeenNieuws

‘Geen verdere industrialisering veehouderij’

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil geen verdere industrialisering van de intensieve veehouderij. “Maar het is niet eenvoudig om een transitie op gang te brengen”, aldus Dijksma tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst. Bij dit bedrijf wil een aantal ondernemers een bedrijf bouwen voor 1,1 miljoen kippen en 30.000 varkens. Een aantal partijen in de Tweede Kamer is hier fel op tegen. Dijksma wilde over het bedrijf zelf niets zeggen, omdat het om een individueel geval gaat waarbij de Raad van State zich nog buigt over een aantal vergunningen.

Kamerleden Marianne Thieme (PvdD), Dion Graus (PVV), Gerard Schouw (D66) en Harry van Bommel (SP) zijn fel tegen megastallen. Ook PvdA-Kamerlid Henk Leenders is tegen agrarisch-industriële complexen op het platteland. “We willen niet dat er nog meer vee komt.” CDA-Kamerlid Jaco Geurts refereert in het debat aan het verkiezingsprogramma van het CDA, waarin staat dat de partij tegen grootschalige intensieve veehouderij is die puur gericht is op een lage kostprijs. De partij wil wel ruimte geven aan bedrijven die willen verduurzamen en innoveren.

Dijksma zegt ook geen verdere industrialisering van de intensieve veehouderij te willen. Ze werkt hieraan met het wetsvoorstel waarmee grenzen kunnen worden gesteld aan de omvang van veehouderijbedrijven als blijkt dat er negatieve gevolgen zijn voor de volksgezondheid. Daarnaast wordt via de Crisis- en Herstelwet gewerkt aan een proef waarin gemeenten en provincies toch verdere grenzen kunnen stellen aan veehouderijbedrijven. Dijksma zegt dat ze niet kan ontkennen dat veel bedrijven die uitbreiden dit doen om investeringen in dierenwelzijn of duurzaamheid terug te kunnen verdienen.

Verschillende partijen vinden de inzet van Dijksma onvoldoende. PvdD en PVV pleiten voor een verbod op megastallen. Volgens Dijksma kan dit op dit moment niet, omdat er geen goede grond is om van de een op de andere dag iets te verbieden dat verder volledig aan de eisen voldoet. Thieme vindt dat dit wel kan, op basis van het voorzorgsprincipe.

Een tweede grootschalig bedrijf zoals Grubbenvorst kan Dijksma niet voorkomen, blijkt tijdens het debat. “Ik pak de mogelijkheden die ik heb voor het verduurzamen van de veehouderij en het tegengaan van de industrialisatie. Het zal heel lastig zijn om dit te doen op basis van bijvoorbeeld puur de dieraantallen. We doen het via een inhoudelijke route, gericht op dierenwelzijn en verduurzaming. Die weg is volgens mij houdbaar”, aldus Dijksma.

Beheer
WP Admin