Home

Nieuws 1 reactie

Thus weg als afdelingsdirecteur Rabobank

Utrecht – Wim Thus (56) vertrekt als afdelingsdirecteur landbouw bij de Rabobank. De functie van afdelingsdirecteur vervalt door een structuurwijziging in het kader van reorganisatietraject 'Visie 2016'. Thus gaat de komende maanden 'meerdere opties voor een nieuwe functie verkennen, zowel binnen als buiten de bank'. Vanwege zijn 'passie voor de landbouw' denkt Thus in dit domein actief te blijven.

Thus heeft binnen de Rabobank-organisatie ruim de helft van zijn 25-jarige loopbaan leiding gegeven aan het team specialisten in de landbouw. De structuren van afdelingen en de aansturing ervan worden momenteel door Rabobank aangepast. Binnen de reorganisatie verdwijnen bij de bank in totaal circa 10.000 banen. Onderdeel van de reorganisatie is dat de teams Landbouw en Tuinbouw worden samengevoegd.
Thus draagt in juli en augustus werkzaamheden over aan zijn collega's binnen het managementteam van Rabobank Food & Agri Nederland. Dat zijn directeur Ruud Huirne en manager sectormanagement Land- en Tuinbouw Riek van de Harst. Een deel van de taken komt terecht bij sectormanagers. Thus werkte voordat hij bij Rabobank kwam als voorlichter en bedrijfstakdeskundige voor het ministerie van landbouw en visserij.
Thus staat bekend als een man die scherpe meningen over onder meer de snelle uitbreiding van de melkveehouderij en het belang van het oplossen van het mestprobleem niet schuwt.

Eén reactie

  • Sjaak

    Thus had inderdaad vaak scherpe meningen, niks mis mee, integendeel!
    Vind het altijd jammer, als ogenschijnlijk invloedrijke mensen met hun inbreng nog zo weinig effect sorteren op het te voeren beleid.
    De scherpe meningen, verstandige opmerkingen, vaak leuk verpakt in kwinkslagen en oneliners vinden dan vaak een gretig gehoor, maar hebben dan ook iets van 'veel geschreeuw en weinig wol...'
    Erg jammer!

Of registreer je om te kunnen reageren.