Home

Nieuws

Brabant komt aanvragers vergunning tegemoet

Den Bosch – Wie in Noord-Brabant een vergunning aanvraagt in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) krijgt alle lege-kosten terug als de aanvraag wordt afgewezen.

De Provinciale Staten van Noord-Brabant namen vrijdag op initiatief van het CDA een motie aan om de afhandeling van vergunningsaanvragen in het kader van de NB-wet eerlijker en makkelijker te laten verlopen. Verder riep de motie op de ambtelijke inzet voor kansloze of onnodige vergunningen zo veel mogelijk te staken. In plaats daarvan moet de energie volgens Provinciale Staten gebuikt worden om lange behandeltijden, zoals bij de NB-wet, te voorkomen.

Provincies met veel intensieve veehouderij proberen al jaren de belasting van natuur door stikstofdepositie binnen de Europese kaders te houden. Dit gaat gepaard met veel juridisch getouwtrek. De provincie Noord-Brabant zag door een uitspraak van de Raad van State eind 2013 geen kans meer om vergunningen middels de zogeheten depositiebank te verlenen. Hierdoor werden vele vergunningsaanvragen ineens kansloos. Desondanks bleef Noord-Brabant deze aanvragen met extra inspanning verwerken, wat in de praktijk vooral neerkwam op voorlopig afwijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.