Home

Nieuws 1 reactie

Vleesveiligheid niet gewaarborgd

Den Haag - Bedrijfsleven en overheid slagen er niet in de veiligheid van het vlees in de schappen te waarborgen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport over de risico's in de vleesindustrie.

De vleesindustrie is zelf niet alert genoeg op voedselveiligheid, zegt de Onderzoeksraad. Daarom moet de overheid zich daar niet uit terug trekken. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) moet in samenwerking met andere opsporingsdiensten meer aandacht hebben voor fraude.

De Onderzoeksraad constateert dat er risico's zijn in het slachtproces bij Nederlandse slachterijen, waardoor onveilig vlees op de markt kan komen. Bovendien is er te weinig zicht op de risico's bij de invoer van vlees.

Voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad zegt dat hij teleurgesteld is door zijn eigen bevindingen.  Hij kent de vleessector uit zijn eigen verleden als secretaris-generaal bij het toenmalige landbouwministerie:  "Ik had het idee dat er een opgaande lijn was na de crises met mond- en klauwzeer, BSE en dioxine. Maar dit is erg teleurstellend",  aldus Joustra.

De NVWA boet aan gezag in en heeft binnen de sector de positie van dienstverlener die een klant moet helpen. Daardoor meent het bedrijfsleven eisen te kunnen stellen aan de NVWA.

Volgens de Onderzoeksraad heeft het bedrijfsleven niet de handschoen opgepakt door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de voedselveiligheid.  De overheid heeft zich meer en meer teruggetrokken en vertrouwt op certificering van private partijen. De Onderzoeksraad heeft talrijke tekortkomingen geconstateerd bij de bedrijven.

De Onderzoeksraad zegt dat het bedrijfsleven vaak pas ingrijpt als onhygiënische routines door de toezichthouder worden opgemerkt. Er komt veel fraude met vlees voor; partijen vlees kunnen op papier plotseling van samenstelling veranderen. Afvalvlees wordt omgekat naar vlees voor menselijke consumptie. Fraude kan de voedselveiligheid bedreigen en dus is er meer toezicht van de overheid nodig en controle door de bedrijven zelf.

De Europese regelgeving biedt bedrijven de mogelijkheid zich achter de overheid te verschuilen, zoals bij importcontroles van vlees uit landen van buiten de Europese Unie.

De Onderzoeksraad beveelt aan meer informatie uit te wisselen tussen bedrijven en overheid en bindende afspraken te maken om het niveau van de voedselveiligheid structureel te verbeteren. Afnemers moeten hun leveranciers onaangekondigd bezoeken om te kijken of ze wel volgens de leveringsvoorwaarden werken. Verder is het nodig dat het bedrijfsleven aandacht heeft voor kennis, opleiding en bewustwording over voedselveiligheid.

Eén reactie

  • a van Gerwen

    Zou dit niet het gevolg kunnen zijn van de als maar moordende concurrentie op prijs. De supers gaan in dit verhaal ook niet helemaal vrijuit lijkt mij. Hun reactie zal wel weer verontwaardigend. Neemt natuurlijk n iet weg dat je als leverancier aan regels te houden hebt, maar er mag ook wel eens onderzocht worden waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Meestal zit er een diepere oorzaak onder. Uiteindelijk ben ik bang dat de prijs weer bij de boeren weg gedelgd wordt. (W.b.A.-club, wij betalen alles.)

Of registreer je om te kunnen reageren.